Міський бюджет на 2018 рік

КРАСНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХLIІ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

20 грудня 2017 року                                                                                                                                         № 1363-VIІ

                                                                                    

Про  міський бюджет на 2018 рік

 

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного Кодексу України, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2018 рік:

 доходи міського бюджету у сумі 32165,0 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 31068,1 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 1096,9 тис. грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

  видатки міського бюджету у сумі 32165,0 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 31068,1 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 1096,9 тис. гривень;

 1. Затвердити бюджетні призначення по головному розпоряднику коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду 31068,1 тис. грн. та спеціальному фонду 1096,9 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі  150,0 тис. гривень.
 3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 4. Затвердити на 2018 рік  резервний  фонд міського бюджету у сумі 50,0 тис. гривень.
 5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

– оплата праці  (код 2110);

– нарахування на оплату праці (код 2120);

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

– забезпечення продуктами харчування ( код 2230);

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

– соціальне забезпечення (код 2700);

– поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

 1. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 12683,1 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.
 2. Міська рада – головний розпорядник коштів.
 3. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові та його заступнику отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Надати право міському голові та його заступнику на підпис документів та відповідних договорів з Управлінням Державної казначейської служби України у Красноградському районі Харківській області.

 1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком № 5.
 2. Встановити, що з 1 січня 2018 року усі позабюджетні кошти бюджетних установ, що утримуються за рахунок міського бюджету, як власні надходження бюджетних установ і організацій, а також цільові фонди, утворені за рішенням Красноградської міської ради, включаються до спеціального фонду міського бюджету і спрямовуються на відповідні видатки.
 3. Встановити, що розпорядник коштів міського бюджету має право брати зобов’язання на здійснення видатків або платежів тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань, затверджених їм на 2018 рік.
 4. Установити, що комунальні підприємства та їх об’єднання сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку, затвердженого рішенням міської ради 15 серпня 2013 року № 1722-VI «Про затвердження Порядку відрахування до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами та установами спільної власності територіальних громад міста Краснограда, селищ Степове, Дослідне, Куми»

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році.

Комунальні підприємства та їх об’єднання подають Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

 1. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69۔¹ Бюджетного кодексу України.
 3. Додатки № 1, 2, 3, 4, 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та планування.

Додатки до рішення “Про міський бюджет на 2018 рік”