Міський бюджет на 2019 рік

КРАСНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

LХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

 РІШЕННЯ

21 грудня 2018 року                                                                                       № 2044-VIІ

                                                                                    

Про  міський бюджет на 2019 рік

 Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2019 рік:

доходи міського бюджету у сумі 40038600 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 38600000 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 1438600 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 40038600 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 38600000 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 1438600 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 154400 гривень, що становить 0,4 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 77200 гривень, що становить 0,2 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення по головному розпоряднику коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду 38600000 гривень та спеціальному фонду 1438600 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.
 3. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 16780770 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.
 4. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 93 Бюджетного кодексу України.
 5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.
 6. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на: оплату праці; нарахування на оплату праці; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; соціальне забезпечення; поточні трансферти місцевим бюджетам.
 7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові та його заступнику отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Надати право міському голові та його заступнику на підпис документів та відповідних договорів з Управлінням Державної казначейської служби України у Красноградському районі Харківській області.

 1. Міська рада – головний розпорядник коштів.
 2. На виконання норм Бюджетного кодексу України, головному розпоряднику коштів міського бюджету:

10.1 Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

10.2 Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

10.3 Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

10.4 Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

10.5 Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 1. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи на 2019 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком 5 до цього рішення.

Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Встановити, що з 1 січня 2019 року усі позабюджетні кошти бюджетних установ, що утримуються за рахунок міського бюджету, як власні надходження бюджетних установ і організацій, а також цільові фонди, утворені за рішенням Красноградської міської ради, включаються до спеціального фонду міського бюджету і спрямовуються на відповідні видатки.
 2. Установити, що комунальні підприємства та їх об’єднання сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку, затвердженого рішенням міської ради 15 серпня 2013 року № 1722-VI «Про затвердження Порядку відрахування до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами та установами спільної власності територіальних громад міста Краснограда, селищ Степове, Дослідне, Куми».

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2019 році.

Комунальні підприємства та їх об’єднання подають Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

 1. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та іншими бюджетами.
 2. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.
 3. Додатки № 1, 2, 3, 4, 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Виконавчому апарату міської ради забезпечити оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України.
 5. 18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, планування, соціально-економічного розвитку міста (І.Пікалова).

Міський голова                                                                     В. МАКСИМ

Додатки до рішення LX сесія VII скликання Красноградської міської ради від 21.12.2018 року № 2044-VII

____________________________________________________________________________________

Рішення №2364 від 24 квітня 2019 року “Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2019 року”

Рішення №2476 від 23 липня 2019 року “Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за перше півріччя 2019 року”