Вакансії

від 28 січня 2019 року

Оголошення про проведення конкурсу

«Красноградська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста 1-ї категорії відділу соціально – економічного розвитку та підприємництва.

Основні вимоги до кандидатів на посаду спеціаліста 1-ї категорії відділу соціально – економічного розвитку та підприємництва: базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, без вимог до стажу роботи.

Додаткова інформація про умови конкурсу, основні функціональні обов’язки, розмір та умови оплати праці надається керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету міської ради за телефоном 7-32-07.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: м.Красноград, вул. Бєльовська, 94.»

Перелік питань

на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про публічні закупівлі»

 І. Перелік питань на перевірку знання Конституції України

 1. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 2. Форма правління в Україні (стаття 5).
 3. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 4. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 5. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 6. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 7. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).
 8. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 9. Державний бюджет України (стаття 96).
 10. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
 11. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
 12. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
 13. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
 14. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
 15. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 1. Служба в органах місцевого самоврядування. Посадова особа місцевого самоврядування (статті 1,2).
 2. Посади і органи місцевого самоврядування (стаття 3).
 3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
 4. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 6. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування (стаття 12).
 8. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).
 9. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).
 10. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).
 11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
 12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
 13. Граничний вік перебування в органах місцевого самоврядування (стаття 18).
 14. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
 15. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
 5. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
 6. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 7. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 8. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 9. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
 10. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 11. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 12. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
 13. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 14. Спеціальна перевірка (стаття 56).
 15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Поняття місцевого самоврядування Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні. Основні принципи місцевого самоврядування (статті 2 – 4).
 2. Система місцевого самоврядування. Територіальні громади (статті 5, 6).
 3. 3. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 20).
 4. 4. Статут територіальної громади села, селища, міста (стаття 19).
 5. 5. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад (стаття 26).
 6. 6. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42).
 7. 7. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради (стаття 52).
 8. 8. Організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради (стаття 53).
 9. 9. Порядок формування рад (стаття 45).
 10. 10. Сесія ради (стаття 46).
 11. 11. Постійні комісії ради (стаття 47).
 12. 12. Депутат ради (стаття 49).
 13. 13. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).
 14. 14. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (стаття 71).
 15. 15. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74).

V. Питання на перевірку знання Закону України «Про публічні закупівлі»

 1. 1. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель (стаття 7).
 2. 2. Уповноважений орган та орган оскарження (стаття 8).
 3. 3. Громадський контроль у сфері публічних закупівель (стаття 9).
 4. 4. Оприлюднення інформації про закупівлю (стаття 10).
 5. 5. Тендерний комітет та уповноважені особи замовника (стаття 11).
 6. 6. Процедури закупівлі (стаття 12).
 7. 7. Мова, що застосовується під час проведення процедур закупівель. Кваліфікаційні критерії (статті 15, 16).
 8. Відмова в участі у процедурі закупівлі (стаття 17).
 9. 9. Умови застосування процедури відкритих торгів. Інформування про проведення процедури відкритих торгів (статті 20, 21).
 10. Тендерна документація (стаття 22).
 11. 11. Забезпечення тендерної пропозиції (стаття 24).
 12. 12. Забезпечення виконання договору про закупівлю. Розкриття тендерних пропозицій (статті 26, 27).
 13. 13. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій (стаття 28).
 14. 14. Відхилення тендерних пропозицій. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися (статті 30, 31).
 15. Основні вимоги до договору про закупівлю. Відповідальність за порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (статті 36, 38).

Архів оголошень про заміщення вакантних посад