Регуляторні акти

Повідомлення

про оприлюднення проекту рішення Красноградської міської ради  Про розроблення проекту регуляторного акту «Про внесення змін до Положення про  порядок надання ритуальних послуг на території міста  Красноград»

Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт  проект рішення Красноградської міської ради Про розроблення проекту регуляторного акту «Про внесення змін до Положення про  порядок надання ритуальних послуг на території міста  Красноград». Цей регуляторний акт розроблений на виконання вимог Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про поховання та похоронну справу»,  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160/ІУ та Методики  проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення сесії міської ради «Про внесення змін до Положення про  порядок надання ритуальних послуг на території міста  Красноград» .

Метою прийняття даного регуляторного акту є приведення норм Положення до вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94, м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня прилюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом, від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Проект рішення Красноградської міської ради  Про розроблення проекту регуляторного акту «Про внесення змін до Положення про  порядок надання ритуальних послуг на території міста  Красноград»

________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

про оприлюднення проекту рішення Красноградської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік».

Цей регуляторний акт розроблений на виконання вимог Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України, Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003 № 1160/ІУ, та Методики  проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308, та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення сесії міської ради „ Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік ”.  Метою прийняття даного регуляторного акту є встановлення на території Красноградської міської ради місцевих податків та зборів, їх ставок і порядку сплати.

Проект даного рішення розроблено відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94, м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік

________________________________________________________________________________________________

Рішення №1612 від 24 квітня 2018 року “Про розроблення проекту регуляторного акту “Порядок визначення об’єктів для проведення робіт з відновлення ( ремонту) покрівлі житлових будинків, в яких мешкають малозахищені верстви населення міста Краснограда”

Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного  акту «Порядок визначення об’єктів для  проведення робіт з відновлення ( ремонту) покрівлі житлових будинків, в яких мешкають малозахищені верстви населення міста Краснограда (за зверненням)»

Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений проект регуляторного акту – «Порядок визначення об’єктів для  проведення робіт з відновлення (ремонту) покрівлі житлових будинків, в яких мешкають малозахищені верстви населення міста Краснограда (за зверненням)».

Цей регуляторний акт розроблений на виконання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 № 1160/ІУ та Методики  проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308.

Метою прийняття даного регуляторного акту є формування чіткого механізму взаємодії між Красноградськаою міською радою, Красноградським ЖРЕП та мешканцями територіальної громади міста Краснограда, щодо виконання робіт з відновлення (ремонту) покрівлі житлових будинків в яких мешкають малозахищені верстви населення, що опинилися в скрутній життєвій ситуації.

Зауваження та пропозиції приймаються за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94, м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня прилюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Порядок визначення об’єктів для проведення робіт з відновлення (ремонту) покрівлі житлових будинків в яких мешкають малозахищені верстви населення в міста Краснограда (за зверненням)

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акту: «Порядок визначення об’єктів для проведення робіт з відновлення (ремонту) покрівлі житлових будинків, в яких мешкають малозахищені верстви населення міста Краснограда (за зверненням)»

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту – «Порядок визначення об’єктів для проведення робіт з відновлення ( ремонту) покрівлі житлових будинків, в яких мешкають малозахищені верстви населення міста Краснограда (за зверненням)»

_________________________________________________________________________________________________

Рішення №1432 від 30 січня 2018 року “Про розроблення проекту регуляторного акту “Положення про організацію та проведення громадських слухань з питань містобудівної діяльності в місті Краснограді”

ПОЛОЖЕННЯ

Про організацію та проведення  громадських слухань з питань містобудівної діяльності в місті Краснограді

Загальні положення

1. Цей   Порядок  визначає  механізм  проведення  громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час  розроблення проектів    містобудівної   документації   на   місцевому   рівні: генеральних  планів  населених  пунктів,   планів   зонування та детальних планів територій (далі – містобудівна документація).
2. Проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проектах містобудівної документації  здійснюється  під час розроблення відповідних проектів містобудівної документації.
3.  Красноградська міська рада відповідно  до  частини  третьої  статті  21  Закону  України “Про регулювання  містобудівної  діяльності” забезпечує оприлюднення прийнятих  рішень  щодо   розроблення   проектів містобудівної документації з прогнозованими правовими, економічними та екологічними наслідками; оприлюднення розроблених проектів містобудівної  документації і доступ громадськості до зазначеної інформації; реєстрацію, розгляд  та узагальнення пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації; узгодження  спірних  питань  між  громадськістю і замовниками проектів містобудівної документації через погоджувальну комісію (у разі її утворення);   оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації.
4. Структурний підрозділ виконавчого  апарату міської ради оприлюднює  у  двотижневий  строк  прийняті  органами  місцевого самоврядування рішення  щодо  розроблення  проектів  містобудівної документації  шляхом  опублікування таких рішень у засобах масової інформації,  що поширюються  на  відповідній  території,  а  також розміщення  на  офіційному веб-сайті Красноградської міської ради Оприлюднення розроблених   в   установленому   законодавством порядку проектів містобудівної документації здійснюється не пізніш як у місячний строк з дня їх подання  розробником  до  виконавчого органу  міської  ради  шляхом  розміщення матеріалів (планшетів,  макетів) у визначеному  органом  місцевого самоврядування місці та інформування громадян через розповсюдження брошур і повідомлень, засоби масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення інформації на офіційному веб-сайті відповідного органу місцевого самоврядування.
5. Повідомлення про початок процедури розгляду та  врахування пропозицій  громадськості у проекті містобудівної документації має містити:
1) інформацію  про  мету,  склад   та   зміст   містобудівної документації,  викладену  у  скороченій  та  доступній для широкої громадськості формі;
2) основні  техніко-економічні  показники,  зокрема  графічні матеріали, що відображають зміст містобудівної документації;
3) відомості    про    замовника   та   розробника   проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення;
4) інформацію про місце  і  строки  ознайомлення  з  проектом містобудівної документації;
5) інформацію    про    посадову   особу   органу   місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій;
6) відомості про строк подання і  строк  завершення  розгляду пропозицій;
7) інформацію  стосовно  запланованих  інформаційних  заходів (презентація,   прилюдне   експонування,   телевізійні   програми, публічні конференції тощо).
Осіб, які   забезпечують   роботу   з   розгляду   пропозицій громадськості, призначає орган місцевого самоврядування. Зазначені особи  є  відповідальними  за автентичність проектів містобудівної документації.
6. Підставою для подання пропозицій до проектів містобудівної документації   відповідному   органу  місцевого  самоврядування  є повідомлення про початок процедури їх розгляду.
7. Пропозиції до проектів  містобудівної  документації  мають право подавати:
1) повнолітні  дієздатні  фізичні  особи,  які  проживають на території,  щодо якої розроблено відповідний проект  містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи,  об’єкти нерухомого майна яких розташовані на   території,   щодо   якої   розроблено   відповідний    проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України,  депутати  відповідних  місцевих рад.
8. Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку,  або  подані  після   встановленого   органом   місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.   Подання, розгляд та врахування  пропозицій громадськості
9. Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України “Про регулювання  містобудівної  діяльності”  ( 3038-17)  пропозиції подаються   громадянами   у   письмовому  вигляді  із  зазначенням прізвища,  ім’я  та  по  батькові,  місця  проживання,   особистим підписом  і  повинні  містити  обґрунтування  з  урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.
10. Особи, які забезпечують проведення робіт з розгляду таких пропозицій,  повідомляють  через  засоби  масової  інформації,  що  поширюються  на  відповідній  території,  та  офіційний   веб-сайт відповідного  органу  місцевого  самоврядування  про місце подання таких пропозицій.
11. Пропозиції  громадськості  підлягають  реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.
За результатами   розгляду   пропозицій   заявнику  надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.
У   разі  наявності  пропозицій  громадськості,  рішення  про врахування яких розробник і замовник не можуть прийняти самостійно або  мають  місце спірні питання, особи, які забезпечують роботу з розгляду    пропозицій    громадськості,   повідомляють   про   це відповідному   органу   місцевого   самоврядування  для  прийняття останнім  рішення  щодо  утворення  погоджувальної комісії (далі – комісія).
12. Комісія  утворюється   за   рішенням   органу   місцевого самоврядування  у  тижневий  строк після закінчення строку подання пропозицій громадськості.
Склад комісії встановлює  орган  місцевого  самоврядування  у кількості не менш як 25 та не більш як 55 осіб.
13. Головою  комісії  є  посадова  особа  відповідного органу місцевого самоврядування.
До складу комісії входять:
посадові особи відповідного органу місцевого самоврядування;
представники органу    у    сфері     земельних     ресурсів, природоохоронного  і  санітарно-епідеміологічного  органу,  органу містобудування та  архітектури,  охорони  культурної  спадщини  та інших органів державної влади;
представники професійних  об’єднань та спілок,  архітектори і науковці;
уповноважені представники громадськості,  які обираються  під час громадських слухань.
Кількість представників  громадськості  повинна  становити не менш як 50 і не більш як 70 відсотків загальної чисельності членів комісії,   з   них   не  менш  як  30  відсотків  –  представників всеукраїнських громадських організацій та професійних об’єднань.
14. Комісія у двотижневий строк розглядає спірні  питання  та приймає  рішення  про  врахування  або мотивоване відхилення таких пропозицій.
15. Засідання комісії  є  правоможним,  якщо  у  ньому  взяли участь  не  менше двох третин її членів (з них не менше половини – представників громадськості).
Рішення комісії приймається  більшістю  присутніх  членів  та оформлюється відповідним протоколом.
Урегульовані комісією   спірні   питання   між   сторонами  є підставою для внесення змін до проекту містобудівної документації.
У разі неспроможності комісії врегулювати спірні питання  між сторонами  остаточне  рішення  приймає відповідний орган місцевого самоврядування під час затвердження містобудівної документації.
16. Оприлюднення     результатів     розгляду      пропозицій громадськості  до проектів містобудівної документації здійснюється у двотижневий строк з дня  їх  прийняття  шляхом  опублікування  в засобах   масової   інформації,   що  поширюються  на  відповідній території, а також розміщення таких рішень на офіційних веб-сайтах відповідних органів місцевого самоврядування.
17. Затвердження   проектів  містобудівної  документації  без проведення    процедури    розгляду    пропозицій    громадськості забороняється,  а  матеріали  щодо  розгляду  таких  пропозицій  є невід’ємною складовою частиною зазначеної документації.
18. Фінансування    заходів    щодо    розгляду    пропозицій громадськості    здійснюється   за   рахунок   органів   місцевого самоврядування.

                   Аналіз регуляторного впливу

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» Красноградською  міською радою підготовлено регуляторний акт з метою його використання під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

  1. Цілі державного регулювання.

Положення затверджується з метою врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

  1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що не виконання постанови Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» є прямим порушення чинного законодавства та порушенням прав і свобод громадян щодо врахування їхньої об’єктивної думки під час забудови міста.

Друга альтернатива – прийняття запропонованого регуляторного акта.

Прийняття запропонованого проекту рішення забезпечить виконання законодавства та участь громадськості у соціально-економічному розвитку міста Краснограда.

  1. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Для розв’язання проблеми зазначеної в розділі 1 цього Аналізу пропонується прийняття Красноградською міською радою рішення «Про затвердження Положення про організацію та проведення громадських слухань з питань містобудівної діяльності в м. Краснограді  про організацію та проведення громадських слухань з питань містобудівної діяльності в м.. Краснограді

 5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі неприйняття даного проекту рішення, не буде враховано громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, що є прямим порушенням прав та інтересів територіальної громади міста Краснограда.

Запровадження запропонованого акта забезпечить високу вірогідність забудови міста без порушення громадських інтересів та дасть змогу врахувати будівництво суспільно необхідних на певній території об’єктів.

  1. Аналіз вигод та витрат. 
Сфера впливу Вигоди Витрати
Інтереси органів місцевого самоврядування

 

Збереження виконання положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» відсутні
Інтереси громадськості Участь громадськості у розробленні проектів містобудівної документації на місцевому рівні: Генерального плану міста Краснограда, схем планувальних зон міста Краснограду та детальних планів територій комплексної забудови та реконструкції міста Краснограда. відсутні
  1. Строк дії регуляторного акта.

Запропонований проект регуляторного акту запроваджується на довгостроковий термін дії або до прийняття нових нормативних актів.

У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження результатів його дії.

  1. Показники результативності регуляторного акта.

Результативність даного проекту регуляторного акту буде відстежуватись на підставі скарг громадян щодо порушення будівельного законодавства.

 9. Заходи з відстеження результативності.

Відстеження результативності проекту розпорядження здійснюватиметься на підставі порівняння даних за показниками, визначеними у пункті 8 цього аналізу.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до набрання чинності запропонованого проекту регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності дії акта буде проведено через рік з дня видання регуляторного акта.

_________________________________________________________________________________________________

Рішення №1433 від 30 січня 2018 року “Про розроблення проекту регуляторного акту «Про внесення змін до Положення про громадські слухання в місті Краснограді”

Повідомлення

про оприлюднення проекту рішення Красноградської міської ради «Про внесення змін до Положення про громадські слухання в місті Краснограді»

Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради «Про внесення змін до Положення про громадські слухання в місті Краснограді». Цей регуляторний акт розроблений на виконання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 № 1160/ІУ та Методики  проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення сесії міської ради „ Про внесення змін до Положення  про громадські слухання в місті Краснограді ”.

Метою внесення змін до Положення про громадські слухання в місті Красноград є надання членам територіальної громади міста Краснограда створення можливості брати участь у обговоренні проблем життєзабезпечення та розвитку територіальної громади шляхом подання електронних петицій.

Внесення змін до Положення про громадські слухання встановить чіткі вимоги щодо механізму участі членів територіальної громади у вирішенні важливих для міста питань та визначить особливості здійснення місцевого самоврядування на території Красноградської міської ради, шляхом подання петицій у електронній формі.

Проект даного рішення розроблено відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Статуту територіальної громади міста Краснограда.

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94, м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня прилюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Про внесення змін до Положення про громадські слухання в місті Краснограді

_____________________________________________________________________________________________________

Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації оприлюднює:

Проект рішення “Про затвердження Положення про надання платних послуг, Переліку платних послуг та Вартості платних послуг закладів культури Красноградського району, заснованих на комунальній формі власності”

Проект рішення “Про затвердження Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання та погодження розміру щомісячної батьківської плати за навчання в КЗ “Красноградська дитяча школа естетичного виховання”

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Красноградської районної ради

_____________________________________________________________________________________________________

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта – проекту рішення Красноградської міської ради «Про  внесення змін до Порядку надання права оренди майна спільної власності територіальних громад міста Краснограда, селищ Дослідне, Степове, Куми» надсилати на адресу Красноградської міської ради: 63304, Харківська обл., м.Красноград, вул. Бєльовська, 94, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net, тел. (05744) 7-32-07, 7-21-39.

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – проекту рішення Красноградської міської ради «Про внесення змін до Порядку надання права оренди майна спільної власності територіальних громад міста Краснограда, селищ Дослідне, Степове, Куми»

Проект рішення Красноградської міської ради “Про внесення змін до Порядку надання права оренди майна спільної власності територіальних громад міста Краснограда, селищ Дослідне, Степове, Куми”

Порядок надання права оренди майна спільної власності територіальних громад міста Краснограда, селищ Дослідне, Степове, Куми

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта Красноградської міської ради “Про затвердження Порядку надання права оренди майна спільної власності територіальної громади міста Краснограда, селищ Дослідне, Степове, Куми”

_________________________________________________________________________________________

Рішення №1101 від 26 липня 2017 року “Про врегулювання питання застосування регуляторних актів у сферах торгівлі, послуг, відпочинку та розваг на території Красноградської міської ради”

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту «Положення про виносну дрібнороздрібну торгівлю та надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території Красноградської міської ради»

Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт –проект рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Положення про виносну дрібнороздрібну торгівлю та надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території Красноградської міської ради».

Цей регуляторний акт розроблений на виконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про захист прав споживачів», постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006р. №833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996р. №369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі»,  Правил благоустрою території і забезпечення чистоти, порядку та дотримання тиші в м. Краснограді, від 27.03.2012року за № 883-VI.

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94, м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Про затвердження положення про виносну дрібнороздрібну торгівлю та надання послуг у сфері розваг

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту «Положення про порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на території м. Краснограда, селищ Дослідне Степове, Куми»

Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт –проект рішення Красноградської міської ради «Положення про порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на території м. Краснограда, селищ Дослідне Степове, Куми».

Цей регуляторний акт розроблений на виконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення на ринку споживчих товарів», постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.1994 № 313 «Про затвердження Правил побутового обслуговування населення», наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 № 219 «Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства», наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології  та  сертифікації  України  від 03.07.2003 № 172/702/332/108 та Правил благоустрою території і забезпечення чистоти, порядку та дотримання тиші в м. Краснограді, від 27.03.2012року за № 883-VI.

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94, м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Положення про порядок встановлення режиму роботи об‘єктів торгівлі, ресторанного господарства

_________________________________________________________________________________________

Рішення №972 від 25 травня 2017 року “Про розробку регуляторного акту Положення щодо визначення розміру орендної плати при укладанні договорів оренди землі в місті Краснограді”

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту «Про затвердження Положення щодо визначення розміру орендної плати при укладанні договорів оренди землі в м. Краснограді»

 Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Положення щодо визначення розміру орендної плати при укладанні договорів оренди землі в м. Краснограді».

Цей регуляторний акт розроблений на виконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», “Про оренду землі”, Податкового кодексу України з метою вдосконалення земельних відносин у сфері оренди землі на основі встановлення економічно обґрунтованих, справедливих, єдиних ставок орендної плати, диференціації ставок в залежності від функціонального призначення земельної ділянки та з метою ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у комунальній власності міста, отримання додаткових надходжень до бюджету від оренди землі, сприяння розвитку малого підприємництва та приведення у відповідність із нормами Закону України «Про оренду землі».

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94, м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Положення щодо визначення розміру орендної плати при укладанні договорів оренди землі в м. Краснограді

_________________________________________________________________________________________

Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2018 рік

________________________________________________________________________________________

Рішення №948 від 27 квітня 2017 року “Про розробку регуляторного акту Положення про розміщення зовнішньої реклами в місті Краснограді”

Повідомлення

про оприлюднення проекту рішення Красноградської міської ради «Про затвердження «Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Красноградської міської ради»

Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради «Про затвердження «Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Красноградської міської ради»

Цей регуляторний акт розроблений на виконання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 № 1160/ІУ та Методики  проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення сесії міської ради „Про порядок розміщення зовнішньої реклами у м. Кранограді”.

Проект спрямований на врегулювання порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території Красноградської міської ради, забезпечення ефективної реалізації плану розвитку території міста, ефективного  здійснення заходів з утримання та благоустрою території і використання земельних ділянок під об’єктами зовнішньої реклами,  естетичний вигляд міста і населених пунктів Красноградської міської ради.

Проект даного рішення розроблено відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» , «Про рекламу», ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» , створення сприятливих умов для розвитку інвестиційної діяльності,  упорядкування плати за право користування місцем розташування в залежності від  обраного місця розташування  та виду рекламного засобу, умов демонтажу ОЗР.

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94, м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня прилюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Красноградської міської ради

_________________________________________________________________________________________

Рішення №806 від 16 лютого 2017 року “Про розробку регуляторного акту про затвердження Положення про місцеві ініціативи в місті Краснограді”

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Положення «Про місцеві ініціативи в місті Краснограді»

Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Положення «Про місцеві ініціативи в місті Краснограді».

Проект спрямований на врегулювання прав членів територіальної громади на проведення громадських слухань, загальних зборів громадян, внесення місцевих ініціатив та встановлення порядку їх реалізації. Встановить чіткі вимоги по механізму участі членів територіальної громади у вирішення важливих питань та визначить особливості здійснення місцевого самоврядування на території Красноградської міської ради.

Проект даного рішення розроблено відповідно до закріплених норм, встановлених Конституцією України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94 м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Рішення Красноградської міської ради “Про місцеві ініціативи в місті Краснограді”

_________________________________________________________________________________________

Рішення №675 від 05.12.2016 року Про розробку регуляторного акту про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Положення «Про загальні збори громадян за місцем проживання»

Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради Про затвердження Положення «Про загальні збори громадян за місцем проживання в місті Краснограді»

Проект спрямований на врегулювання  прав членів територіальної громади на проведення громадських слухань, загальних зборів громадян, внесення місцевих ініціатив та встановлення порядку їх реалізації. Встановить чіткі вимоги по механізму участі членів територіальної громади у вирішення важливих питань та визначить особливості здійснення місцевого самоврядування на території Красноградської міської ради.

Проект даного рішення розроблено відповідно  закріплених норм, встановлених Конституцією України, Закону України «Про місцеве самоврядуванн в Україні».

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94 м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Рішення Красноградської міської ради “Про загальні збори”

_________________________________________________________________________________________

Рішення №648 від 03.11.2016 року “Про розробку регуляторного акту про затвердження рішення Про упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами на території міста Краснограда”

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Красноградської міської ради «Про упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами на території міста Краснограда»

   Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради «Про упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами на території міста Краснограда»

   Проект спрямований на вирішення проблеми щодо упорядкування продажу пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів ліквідації скарг на порушення тиші в нічний час та зниження рівня злочинності в нічний час доби, зменшення скарг від керівників навчальних закладів щодо продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів їх учням на території міста Красноград.

   Проект даного рішення розроблено відповідно  закріплених норм, встановлених Конституцією України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

   Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94 м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

   Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

   Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

   Рішення Красноградської міської ради “Про упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями,тютюновими виробами на території міста Краснограда”

_________________________________________________________________________________________

Рішення №647 від 03.11.2016 року “Про розробку регуляторного акту про затвердження Положення про порядок приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Красноград, селищ Дослідне, Степове, Куми”

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Положення про порядок приватизації об`єктів комунальної власності територіальної громади міста Красноград, селищ Дослідне, Степове, Куми»

   Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Положення про порядок приватизації об`єктів комунальної власності територіальної громади міста Красноград, селищ Дослідне, Степове, Куми».

   Проект спрямований на досягнення чітко визначеної мети – удосконалення механізму вирішення питань, пов’язаних з приватизацією об’єктів комунальної власності.Проект даного рішення розроблено відповідно  закріплених норм, встановлених Конституцією України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

   Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94 м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

   Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

   Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

   Положення про порядок приватизації об`єктів комунальної власності територіальної громади міста Красноград, селищ Дослідне, Степове, Куми

_________________________________________________________________________________________

Рішення №581 від 06.10.2016 року “Про розробку регуляторного акту про затвердження Порядку визначення та відшкодування Красноградській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю”

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Красноградській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства»

   Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Порядоку визначення та відшкодування Красноградській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства».

   Проект спрямований на посилення контролю за використанням земель, створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок тимчасового невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття, використання з порушенням земельного законодавства  у м. Красноград та їх відшкодування Красноградській міській раді.

   Проект даного рішення розроблено відповідно  закріплених норм, встановлених Конституцією України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Податкового кодексу України.

   Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94 м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

   Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

   Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

   Рішення сесії міської ради VII скликання “Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Красноградській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства”

_________________________________________________________________________________________

Рішення №580 від 06.10.2016 року “Про розробку регуляторного акту про затвердження Положення про звітування Красноградського міського голови, виконавчих органів, постійних комісій та депутатів міської ради”

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Красноградської міської ради «Про звітування Красноградського міського голови, виконавчих органів, постійних комісій та депутатів Красноградської міської ради»

   Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради «Про звітування Красноградського  міського голови, виконавчих органів, постійних комісій та депутатів Красноградської міської ради»

   Проект спрямований на  визначення порядку звітування міського голови, виконавчих органів, депутатських комісій та депутатів міської ради і здійснюється з метою інформування, оцінки їх роботи, надання пропозицій, доручень і рекомендацій для майбутньої діяльності.

   Проект даного рішення розроблено відповідно  закріплених норм, встановлених Конституцією України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

   Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94 м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

   Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

   Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

   Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акту: рішення Красноградської міської ради Про затвердження Положення «Про звітування Красноградського міського голови, виконавчих органів, постійних комісій та депутатів Красноградської міської ради»

   Положення про звітування Красноградського міського голови, виконавчих органів, постійних комісій та депутатів міської ради

   Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта Красноградської міської ради Про затвердження Положення «Про звітування Красноградського міського голови, виконавчих органів, постійних комісій та депутатів Красноградської міської ради»

_________________________________________________________________________________________

Рішення № 522-VII від 17.08.2016 року “Про розробку регуляторного акту “Про затвердження Положення про громадські слухання в місті Красноград”

 Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Красноградської міської ради Про затвердження Положення «Про громадські слухання в м. Краснограді»

   Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради Про затвердження Положення «Про громадські слухання в м. Краснограді».

   Проект спрямований на врегулювання прав членів територіальної громади на проведення громадських слухань, загальних зборів громадян, внесення місцевих ініціатив та встановлення порядку їх реалізації. Встановить чіткі вимоги до механізму участі членів територіальної громади у вирішенні важливих питань та визначить особливості здійснення місцевого самоврядування на території Красноградської міської ради.

   Проект даного рішення розроблено відповідно до закріплених норм, встановлених Конституцією України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

   Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94, м. Красноград Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

   Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

   Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

   Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акту: рішення Красноградської міської ради “Про затвердження Положення “Про громадські слухання в місті Краснограді”

   Положення про громадські слухання в місті Краснограді

  Рішення сесії Красноградської міської ради “Про затвердження положення “Про громадські слухання в місті Краснограді”

    Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта Красноградської міської ради “Про затвердження Положення “Про громадські слухання в місті Краснограді”

 _________________________________________________________________________________________

 Рішення № 287-VII від 22.04.2016 року “Про розробку регуляторного акту “Положення про встановлення режиму роботи закладів торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства на території населених пунктів Красноградської міської ради” 

   Аналіз регуляторного акту проекту рішення Красноградської міської ради “Про затвердження Положення про встановлення режиму роботи закладів торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства на території населених пунктів Красноградської міської ради”

_________________________________________________________________________________________

    Рішення № 288-VII від 22.04.2016 року “Про розробку регуляторного акту “Про затвердження Положення про звання Почесний громадянин міста Краснограда”

      Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Красноградської міської ради “Про затвердження Положення про звання “Почесний громадянин міста Краснограда”

_________________________________________________________________________________________

   Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта – проекту рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Порядку надання права оренди майна спільної власності територіальної громади міста Краснограда, селищ Дослідне, Степове, Куми» надсилати на адресу Красноградської міської ради: 63304, Харківська обл., м. Красноград, вул. Бєльовська, 94, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net, тел. (05744) 7-32-07, 7-02-64.

   Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – проекту рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Порядку надання права оренди майна спільної власності територіальної громади міста Краснограда,  селищ Дослідне, Степове, Куми»

   Проект рішення Красноградської міської ради

   Порядок надання права оренди майна спільної власності територіальної громади міста Краснограда, селищ  Дослідне, Степове, Куми

    Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта Красноградської міської ради “Про затвердження порядку надання права оренди майна спільної власності територіальної громади міста Кроаснограда, селищ Дослідне, Степове, куми”