Затверджено Положення про помічника-консультанта міської ради

0031Відповідно до нього відтепер депутати за власною ініціативою можуть здійснювати свої повноваження з допомогою осіб, які працюватимуть на громадських засадах. Депутат міської ради може мати до п’яти помічників-консультантів.

Помічники-консультанти депутата мають право:

— входити і перебувати у приміщенні міської ради, її відділів та управлінь за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого розпорядку роботи;

— на ознайомлення з актами прийнятими міською радою, крім прийнятих на її закритих засіданнях, а також інформаційними і довідковими матеріалами, що офіційно поширюються Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, обласною та міською радами, органами виконавчої влади;

— отримувати за письмовим зверненням депутата від виконавчих органів та посадових осіб міської ради, підприємств, організацій, установ, розташованих на території міста, об’єднань громадян у встановленому порядку необхідні депутату для здійснення його депутатських повноважень документи, інформаційні та довідкові матеріали;

— отримувати надіслану на ім’я депутата кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата;

— за дорученням депутата вивчати питання, необхідні депутату для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали.

Помічники-консультанти мають свої обов’язки вони повинні допомагати депутату в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями, трудовими колективами підприємств, установ та організацій; виконувати доручення депутата у взаємовідносинах з виборцями, а також з виконавчими органами міської ради та їх посадовими особами, органами виконавчої влади, засобами масової інформації, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями; допомагати депутату у розгляді пропозицій, заяв, скарг, надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями та вирішенні порушених у них питань; вести діловодство; за дорученням депутата брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб і запитів виборців, вносити йому пропозиції щодо шляхів їх вирішення; забезпечувати схоронність документів, що надходять на ім’я депутата, контролювати своєчасне надходження відповідей на депутатські запити, звернення, запитання; надавати депутату організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

Зарахування на посаду помічника-консультанта проводиться на підставі письмового подання депутата міської ради міському голові.

На сесії затверджено опис посвідчення помічника-консультанта.

Leave a Comment