«Фізкультура для всіх»

250420162   Під такою назвою у 2011 році було затверджено міську Програму. Строк її дії закінчився у 2015. Про результати її виконання на засіданні сесії Красноградської міської ради доповіла секретар ради Катерина Єніна.

   Зокрема, вона повідомила, що міська Програма «Фізкультура для всіх» обумовила позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту. Проте досягнутий рівень їх розвитку в місті не забезпечує оптимальної рухової активності кожного мешканця впродовж усього життя, поліпшення стану здоров’я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації.

   На боротьбу з цим явищем і були спрямовані заходи, передбачені Програмою. Серед завдань, які планувалося вирішити за її допомогою: упровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, що сприяла б формуванню культури здорового способу життя, престижу здоров’я, залученню усіх категорій населення до регулярних занять фізичними вправами; забезпечення якісно нового, більш високого рівня розвитку фізичної культури і спорту серед усіх верств населення, і особливо серед дітей та молоді; продовження роботи щодо збереження та розширення мережі дитячих спортивних позашкільних закладів за місцем проживання; повне задоволення потреби галузі у кваліфікованих фізкультурних кадрах; забезпечення збереження матеріально-спортивної бази, поліпшення умов її функціонування, недопущення її перепрофілювання при зміні форм власності.

   Програма виконувалася за рахунок коштів міського бюджету, без залучення позабюджетних джерел, включаючи власні ресурси організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, вітчизняних та іноземних інвесторів, власні кошти громадян України.

   За рахунок коштів міського бюджету у 2015 році було придбано спортивне обладнання для дитячої юнацької спортивної школи на суму 14 тисяч гривень.

   У 2012 році закуплено спортивне вуличне обладнання на суму 72,3 тисячі гривень

   У 2014 році придбано спортивні комплекси «Чемпіон», їх фінансування склало 50 тисяч гривень.

Залишити відповідь