Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України оголошує прийом до аспірантури за спеціальностями:

051 Економіка (спеціалізації: Економіка та управління національним господарством; Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика);

053 Психологія (спеціалізація: Соціальна психологія, психологія соціальної роботи);

073 Менеджмент;

281 Публічне управління та адміністрування. Форма навчання — денна, заочна.

Термін навчання в аспірантурі — 4 роки.

Навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (за контрактною формою навчання).

Навчання в аспірантурі передбачає виконання особою освітньої-наукової програми за певною спеціальністю, проведення власного наукового дослідження, захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Кандидати на навчання зараховуються до аспірантури на підставі конкурсного відбору за результатами трьох вступних випробувань — з презентації дослідницької пропозиції та досягнень, спеціальності, англійської мови в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Особам, допущеним до складання вступних іспитів, надається додаткова відпустка (10 днів на кожний іспит) зі збереженням заробітної плати на період підготовки й складання іспитів. До відпустки не включається час проїзду від місця роботи вступника до місця знаходження ІПК ДСЗУ. Витрати на проїзд та проживання несе вступник.

Документи на вступ до аспірантури приймаються з 15 вересня по 6 жовтня 2017 року.

Термін проведення вступних випробувань — з 16 по 25 жовтня 2017 року. Зарахування вступників — не пізніше 7 листопада 2017 року.

Детальнішу інформацію про навчання можна отримати на сайті Інституту: http://ipk.edu.ua

Адреса: 03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17.

Телефон для довідок: (044) 239-07-99 (науково-дослідна частина) – кімната 310-Б.

Залишити відповідь