Доводимо до Вашого відома, що згідно  Плану моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища 23.07.2018 було відібрано проби річкової води на міській зоні відпочинку та згідно результатів санітарно–мікробіологічного дослідження за №№3986-3987 від 26.07.2018 вода з поверхневої водойми не відповідає вимогам додатку 11 Державних санітарних правил «Планування та забудови населених пунктів», від 19.06.1996 №173 по мікробіологічним показникам:

– по вмісту лактозо позитивних кишкових паличок (ЛКП) – фактично ЛКП в річковій воді  становить 5400 в 1 дм3 , при нормативі  не більше 5000 в 1 дм3;

– по кількості стафілококів – фактично індекс стафілококів в річковій воді  становить 600 та 900 в 1 дм3 , при нормативі  не більше 100 в 1 дм3

Leave a Comment

UA / EN
Перейти до вмісту