Оголошення про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт по виготовленню проекту землеустрою для реєстрації первинного права земельною ділянкою

1. Мета проведення робіт — економічне врегулювання земельних відносин для продажу земельної ділянки на конкурентних засадах.

2. Дані про земельні ділянку — земельна ділянка в м. Краснограді по вул.. Українській, орієнтовна площа — 2,0000 га, для розміщення та експлуатації основних та допоміжних будівель та споруд підприємств промисловості.

3. Умови конкурсу — конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт по виготовленню проекту землеустрою” із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням ПДВ, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях, не більше 30 днів).

Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу — 08.10.2018  року

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією відкриваються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4. Строк подання конкурсної документації — 03.10.2018 року.

5.Поштова адреса, за якою подаються документи — 63304, Харківська обл. Красноградський район, м.Красноград,вул. Бєльовська,94

6. Дата, час та місце проведення конкурсу — 08.10.2018 року, 10.00 год., 63304, Харківська обл. Красноградський район, м.Красноград,вул. Бєльовська,94

7.Відомості про місце знаходження комісії, контакті телефони – 63304, Харківська обл. Красноградський район, м.Красноград,вул. Бєльовська,94, 70203, 73207

Залишити відповідь