Красноградська міська рада оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків в місті Краснограді та селищі Дослідне

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Виконавчий комітет Красноградської міської ради, Харківська обл., м.Красноград, вул. Бєльовська, 94.

Підстава для проведення конкурсу: Рішення виконавчого комітету  Красноградської міської ради «Про затвердження конкурсної документації та оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків в місті Краснограді та селищі Дослідне» від 14.03.2019 р.  № 54.

 Примірний перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком:

 1. Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, в тому числі:

1) прибирання прибудинкової території;

2) прибирання сходових кліток;

3) прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі;

4) технічне обслуговування ліфтів;

5) обслуговування систем диспетчеризації;

6) технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:

– гарячого водопостачання;

– холодного водопостачання;

– водовідведення;

– теплопостачання;

– зливової каналізації;

7) дератизація;

8) дезінсекція;

9) обслуговування димових та вентиляційних каналів;

10) Технічне обслуговування  мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності);

11) прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами.

 1. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:

1) поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків);

2) поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності).

 1. Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:

1) освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води;

2) енергопостачання ліфтів.

 1. Винагорода управителю.

 Оплата послуг щодо утримання спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:

 1. Освітлення місць загального користування і підвалів;
 2. Підкачування води;
 3. Здійснення періодичного моніторингу технічного стану будинку, його конструктивних елементів та внутрішньобудинкових інженерних мереж;
 4. Винагорода управителю.

 Вимоги щодо якості надання послуги (перелік робіт та періодичність їх надання) з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила.

Якість надання послуги з управління багатоквартирним будинком повинні відповідати наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005р. № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», наказу Держжитлокомунгоспу України 10.08.2004р. №150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», діючим ДБН, Сніп та іншим нормативно – правовим актам.

 Найменування обєкта конкурсу чи перелік обєктів конкурсу.

Об’єктом конкурсу є багатоквартирні житлові будинки в м. Краснограді та в с.Дослідне, в яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, згідно з Додатком №2 до конкурсної документації для проведення конкурсу з визначення управителя багатоквартирних будинків у  м. Краснограді та в с.Дослідне.

 Технічна характеристика об’єкта конкурсу.

Технічна характеристика наведена в Додатку №2 до конкурсної документації для проведення конкурсу з визначення управителя багатоквартирних будинків у м. Краснограді та в с.Дослідне.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

1. Ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення  поточного ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі об’єкта конкурсу 50 балів

(чим нижча ціна послуги тим більший бал)

2. Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально – технічною базою 15 балів
3. Фінансова спроможність учасника конкурсу 10 балів
4. Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) 15 балів
5. Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства 10 балів

Всього максимально 100 балів. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем – 70 балів.

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

 1. Для участі у конкурсі його учасники подають:

1.1 заяву, у якій зазначають:

– фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

– юридичні особи –  повне найменування, код за ЄДРПОУ.

1.2 Оригінали або завірені належним чином копії наступних документів:

– статут (положення чи інший засновницький документ відповідно дозакону) суб’єкта господарювання;

– довідка з органів статистики про реєстрацію;

– свідоцтво про реєстрацію суб’єкта господарювання;

– витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління  нерухомим  майном за винагороду або на основі контракту;

– інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію).

– копія балансового звіту за останній звітний період;

 • довідка з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій;

– довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо);

– копії актів проходження технічного огляду транспортних засобів (акти дійсні на момент подачі заяви);

– довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) з копіями відповідних документів що посвідчують відповідну кваліфікацію;

розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок (згідно Додатку №3 до конкурсної документації для проведення конкурсу з визначення управителя багатоквартирних будинків у м. Краснограді та в с.Дослідне). Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 м2 загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово – комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

 1. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Порядок надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації.

Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення письмову відповідь, яку може оприлюднити на своєму офіційному веб – сайті.

При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам конкурсу.

 Інформація про:

– дату огляду об’єктів конкурсу та доступу до них зазначається в оголошені про проведення конкурсу.

– наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій: становить 1915762 грн. станом на 01.03.2019 року.

– невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі – відсутні.

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

 1. 1. Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою:

Красноградська міська рада, 63304, Харківська область, м. Красноград, вул. Бєльовська, 94.

 1. Кінцевий строк подачі документів:

– кінцевий  строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу і зазначається в оголошені.

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

 1. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями буде зазначено в оголошенні про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.
 2. Відсутність учасника конкурсу або його уповноваженого представника під час процедури розкриття конкурсних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його конкурсної пропозиції.
 3. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошує найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, ціну пропозиції щодо кожного багатоквартирного будинку, що входить до об’єкта конкурсу.
 4. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненнями їх пропозицій.

Рішення виконавчого комітету від 14 березня 2019 року № 54 “Про затвердження конкурсної документації та оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків в місті Краснограді та селищі Дослідне”

Технічна характеристика багатоквартирних будинків в місті Краснограді та в селищі Дослідне

Залишити відповідь