#ЯмаюПравоБутиПрисяжним

Конституцією України передбачено, що народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних.

Присяжні — особи, які за їх згодою залучаються до вирішення певної категорії цивільних та кримінальних справ разом із суддею в суді першої інстанції. Присяжні мають статус судді та на них поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів на час виконання
ними обов’язків у суді.

Роботодавець зобов’язаний увільнити присяжного(у) від роботи на час виконання ними обов’язків в суді.

Гарантії присяжних на час виконання ними обов’язків у суді:

– зарахування часу виконання присяжними обов’язків у суді до трудового стажу;

– збереження всіх гарантій та пільг за місцем роботи;

– заборона звільнення присяжних з роботи або переведення на іншу роботу без їх згоди;

– виплата винагороди за час проведений в суді;

– відшкодування витрат на проїзд, наймання житла, виплата добових;

– застосування до присяжних заходів безпеки у разі потреби.

Leave a Comment