Утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення

22 липня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 650, якою затверджено Правил утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, а також внесено зміни до Типового договору оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 № 220. Текст вищезазначеного документу доступний за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/650-2020-%D0%BF#Text