ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ ПРИ КРАСНОГРАДСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

Красноградська міська рада ініціює проведення установчих зборів для формування Молодіжної ради.
Установчі збори проводяться відповідно до Типового положення про молодіжний консультативно-дорадчий орган
місцевого рівня, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1198.
Для формування складу молодіжної ради від мешканців Красноградської міської ОТГ делегуються представники молоді віком від 14 до 35 років.
Делеговані особи повинні мати реєстрацію місця проживання в Красноградській міській ОТГ.
Представники молоді делегуються:
 від населених пунктів сільського типу, які входить до складу Красноградської міської ОТГ – по одному представнику;
 від населеного пункту міського типу, місто Красноград, який входить до складу Красноградської міської ОТГ і являється її центром – по одному представнику від кожного урбаноніму (району, вулиці тощо).

Представники молоді вважаються делегованими, якщо ініціативу про їх делегування підтримали не менше 20-ти мешканців Красноградської ОТГ віком від 14 до 35 років.
Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подаються:
заява у довільній формі, підписана делегованою особою і скріплена підписами мешканців у кількості 20 осіб. Проти підпису кожного мешканця зазначаються його ініціали, реєстрація місця проживання, серія та номер паспорту, орган який його видав та дата видачі;
біографічна довідка делегованого представника із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи/навчання, контактної інформації;
згода делегованого ним представника на обробку його персональних даних.
З метою недопущення розповсюдження інфекції, перед подачею оригіналів документів, рекомендуємо надіслати відскановані копії їх електронною поштою на адресу redhubkrasnograd@gmail.com
Кінцевий термін подання документів: 12 травня 2021 року до 16:00 год.
Місце подання документів: 63304, Харківська область, м. Красноград, вул. Бєльовска,88, Молодіжний хаб “RedHub”.
Установчі збори відбудуться 11 червня 2021 року о 16:00 год. за адресою: м. Красноград, вул. Бєльовска,88, молодіжний хаб “RedHub”
Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: Наталія Гришина, тел.0501450929.