ДО УВАГИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Український державний фонд підтримки фермерських господарств – державна установа, основним завданням якої є виконання функції з реалізації державної політики щодо становлення і розвитку фермерських господарств в установленому законодавством порядку, повідомляє:

У відповідності до Постанови Кабінету міністрів України від 07 лютого 2018 року № 106 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» (із змінами). Харківське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств у 2021 році буде надавати фінансову підтримку (бюджетна субсидія) Новоствореним фермерським господарствам у період їх становлення (перші три роки після створення) одноразово на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) виключно для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 5000 гривень на 1 гектар, але не більше 100000 гривень на одне фермерське господарство. Фінансова підтримка надається:

– фермерському господарству, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20000000 гривень, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення;

– зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу( виручки).

Фінансова підтримка не надається одержувачам:

– стосовно яких порушено справу про банкрутство;

– яких в установленому порядку визнано банкрутами;

– які перебувають на стадії ліквідації;

– які мають на 1 чисто місяця, в якому буде прийматися рішення щодо здійснення виплат, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС, а також перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями за бюджетною програмою “Надання кредитів фермерським господарствам”;

– щодо яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів. Для отримання фінансової підтримки, до Харківського відділення Укрдержфонду керівником фермерського господарства (,уповноваженою особою) подасться заявка встановленого зразка та пакет документів у відповідності до вказаної Постанови. Граничний строк подання документів для отримання бюджетної субсидії – 30 жовтня поточного року.