Інформаційне повідомлення про оголошення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів нерухомості

Об’єкт оцінки: нежитлового приміщення гуртожитку (А-2, площею 864.4 м.кв.), за адресою: Харківська область, Красноградський район, с. Піщанка, вул. 8-Березня, 6.

Мета проведення незалежної оцінки : визначення вартості нерухомого майна  для постановки на баланс Красноградської міської ради.

Залишкова балансова вартість майна станом на 01.10.2021 – відсутня.

Замовник робіт з оцінки об’єкта – Красноградська міська рада.

Строк виконання робіт – не більше ніж п’ять календарних  днів після дати укладення договору  на виконання робіт.

Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2,5 тис. грн

До участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу II Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності прийнятого рішенням сесії Красноградської міської ради від 21.07.2021 року № 1009 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» (далі-Положення), а саме:

Вимогами до учасників конкурсу передбачено наявність:

 • складеної відповідно до цього Положення конкурсної документації, яку надано у визначений в інформації про проведення конкурсу строк;
 • відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» або виданими відповідно до Закону України «Про оцінку земель» (для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок);
 • переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна або звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
 • переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства (для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок) (за потреби);

–         досвіду суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання робіт з оцінки подібного майна (досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням (за потреби проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок)).

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до Ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) і складається з:

 • конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
 • підтвердних документів.

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

До підтвердних документів поданих на конкурс, належать:

 • заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 2 Положення);
 • інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки), яка має подаватися за формою, наведеною в додатку 3 Положення;
 • інформація про претендента (додаток 4 Положення);

Інформація про претендента містить:

 • наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності та (або) відповідного документа, передбаченого статтею 6 Закону України «Про оцінку земель»;
 • інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки): кваліфікація, стаж роботи, тощо;

інформація про досвід суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання робіт з оцінки подібного майна (земельних ділянок).

Пропозицію щодо ціни надання послуг з оцінки; підтвердні документи має засвідчити підписом керівник суб’єкта оціночної діяльності.

Конкурсну документацію та конкурсну пропозицію слід подавати разом із супровідним листом до Красноградської міської ради в робочі дні з 8-00 до 17-00

Кінцевий термін подання конкурсної документації 28 жовтня 2021 року до 17:00.

Конкурс відбудеться 29 жовтня 2021 року об 10.00 в приміщенні Красноградської міської ради за адресою: 63304, Харківська область, м. Красноград, вул. Бєльовська, 94.

За довідками звертатись за адресою: Харківська область, м. Красноград, вул. Бєльовська, 94, за телефоном 0574473207.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.