КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

Військово-транспортний обов’язок установлюється з метою задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами і технікою й поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації. Поняття військово-транспортного обов’язку визначено в статті 6 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Положенні про військово-транспортний обов’язок, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1921 від 28.12.2000 № 1921 (із змінами).

Виконання військово-транспортного обов’язку під час мобілізації, якщо не введений правовий режим воєнного чи надзвичайного стану, здійснюється шляхом безоплатного залучення транспортних засобів підприємств, установ та організацій усіх форм власності для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на умовах їх повернення власникам після оголошення демобілізації.

Також військові комісаріати ведуть на відповідній території облік підприємств, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань, облік людських і транспортних ресурсів, призначених для забезпечення потреб оборони держави.

Таким чином, направлення відповідного запиту про транспортні засоби та закріплених за ними водіїв є формою контролю військового комісара за виконанням підприємствами, установами і організаціями законодавства з питань оборони.

У свою чергу, відповідальність за підготовку транспортних засобів для передачі військовим формуванням покладається на керівників підприємств, установ та організацій і громадян-власників транспортних засобів, які зобов’язані забезпечити:

– виконання основних вимог до транспортних засобів, призначених для передачі військовим формуванням на період мобілізації та у воєнний час;

– проведення перевірки технічного стану транспортних засобів, призначених для передачі військовим формуванням згідно з мобілізаційними планами;

– подання до військових комісаріатів щороку до 20 червня та 20 грудня інформацію про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях на таких транспортних засобах і техніці, за формою згідно з додатком 1 Положення про військово-транспортний обов’язок, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1921 від 28.12.2000 № 1921 (із змінами).

Таким чином, у керівників підприємств, установ і організацій відсутні правові підстави відмовляти військовому комісару у наданні відповіді на його запит.

Більше того, ненадання запитуваної інформації є правопорушенням, за яке встановлена адміністративна відповідальність – ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так як зараз діє особливий період, то за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію , штраф становить від 300 до 500 НМДГ (від 5 100 до 8 500 грн.).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.