НТУ «Дніпровська політехніка» запрошує

      У 2022 році Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» запрошує на навчання для здобуття ступенів бакалавра та магістра за спеціальностями:

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
274 Автомобільний транспорт
091 Біологія
192 Будівництво та цивільна інженерія
133 Галузеве машинобудування
193 Геодезія та землеустрій
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
184 Гірництво
101 Екологія
051 Економіка
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
061 Журналістика
121 Інженерія програмного забезпечення
126 Інформаційні системи та технології
032 Історія та археологія
125 Кібербезпека
123 Комп’ютерна інженерія
122 Комп’ютерні науки
034 Культурологія
075 Маркетинг
132 Матеріалознавство
073 Менеджмент
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 Міжнародні економічні відносини
103 Науки про землю
185 Нафтогазова інженерія та технології
071 Облік і оподаткування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
052 Політологія
081 Право
113 Прикладна математика
131 Прикладна механіка
015 Професійна освіта
281 Публічне управління та адміністрування
014 Середня освіта
124 Системний аналіз
231 Соціальна робота
172 Телекомунікації та радіотехніка
183 Технології захисту навколишнього середовища
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
242 Туризм
035 Філологія
033 Філософія
072 Фінанси, банківська справа та страхування
161 Хімічні технології та інженерія
263 Цивільна безпека

Нормативний термін навчання на здобуття ступеня бакалавр – 3 роки 10 місяців, магістр – 1 рік 4 місяці.

Форми навчання:

  • очна (денна);
  • заочна.

Джерела фінансування:

  • державне замовлення;
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

      Детальніше з правилами прийому, матеріально-технічною базою, освітніми програмами можна ознайомитися на офіційному сайті НТУ «Дніпровська політехніка» (www.nmu.org.ua).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.