ХНУ ім.В.Н.Каразіна запрошує на навчання

У 2022 році Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління»
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у складних умовах воєнного
стану, з метою підготовки висококваліфікованих та патріотично налаштованих управлінців
для керівної роботи в органах влади, державних та комунальних підприємствах, закладах
освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, правоохоронних органах, на службі
у Збройних Силах України, у підприємницьких структурах, а також випускників
загальноосвітніх шкіл, здійснює прийом студентів на навчання за спеціальностями:
– 051 «Економіка»;
– 073 «Менеджмент»;
– 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
– 281 «Публічне управління та адміністрування»;
за державним замовленням або на умовах договорів за кошти фізичних та
юридичних осіб
для здобуття освітнього ступеня:
– бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та
– магістра на основі освітнього ступеня спеціаліста, бакалавра.
Державні службовці, голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та
заступники, посадові особи місцевого самоврядування, які здобули освітню ступінь
спеціаліста, магістра або бакалавра, мають стаж державної служби або служби в органах
місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до
відбіркової комісії Інституту, можуть вступати на навчання для здобуття освітнього
ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за
державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби
за результатами вступних іспитів у дистанційному форматі на основі здобутого
освітнього ступеня:
– бакалавра – магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК);
– спеціаліста, магістра – фахового іспиту з основ економіки, держави і права.
Інші особи, які здобули освітню ступінь спеціаліста, магістра або бакалавра, також
можуть вступати на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю
281 «Публічне управління та адміністрування» за контрактом за результатами МТНК та
фахового іспиту з основ економіки, держави і права.
Вартість 1-го року навчання за контрактом: денна форма – 29925 грн.; заочна форма
– 17070 грн.
Термін навчання – 16 місяців.
За консультаціями щодо реєстрації для складання МТНК, фахового іспиту, прийому
документів, вступникам потрібно з 27 червня по 17 липня звернутися за телефонами:
050-939-78-88, 050-591-11-22.
Запрошуємо на навчання в Інституті державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних та
комунальних підприємств, правоохоронних органів, військовослужбовців, учасників
територіальної оборони, волонтерських формувань, громадських об’єднань,
підприємців, працівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми
власності, випускників загальноосвітніх шкіл, усіх бажаючих отримати сучасні та
практичні управлінські знання, вміння та навички.
Більш детальну інформацію та консультацію можна отримати:
– на сайті: www.ipa.karazin.ua;
– за електронною адресою: ipa.vstup@karazin.ua;
– з питань вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра/магістра за
спеціальностями: 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність», здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 281 «Публічне
управління та адміністрування» за контактними телефонами: 050-751-06-01, 066-477-87-72.
Освіта попри війну!