4 січня 2023 року в приміщеннях Красноградської територіальної громади та Піщанському старостинському окрузі звітування перед населенням дільничних офіцерів поліції.
Зокрема у звіті йшлося про те, що головне завдання дільничного офіцера поліції – інформування виконавчого органу місцевого самоврядування територіальної громади про стан дотримання правопорядку на поліцейській дільниці в межах територіальної громади, вжиті заходи із запобігання правопорушенням, з метою підвищення довіри населення до поліції;
Поліцейська дільниця – територія, що обслуговується ДОП та ПОГ, із чисельністю населення, що не перевищує 6 тис.осіб.
Взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування, населенням й утвореними відповідно до чинного законодавства громадськими формуваннями з охорони громадського порядку;
Виконання завдань, спрямованих на дотримання прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави
Вжиття заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення.