Дискримінація в трудових відносинах

18.01.2023р. працівниками відділу соціального захисту населення Коасноградської міської ради спільно з  завідувачем сектору “Красноградське бюро правової допомоги” проведено зустріч на тему «Дискримінація в трудових відносинах». Оскільки на сучасному етапі розвитку та становлення , як громади так і держави в цілому проблеми дискримінації набувають великого значення та потребують додаткових досліджень. Дискримінація у сфері праці – це нерівні можливості працівників, наділених рівною продуктивністю, або неоднакове до них відношення з боку роботодавців, суспільства і держави; це свідоме обмеження прав суб’єктів соціально-трудових відносин, що перекриває їм доступ до рівних можливостей на ринку праці. Зроблено висновок, що прийняття сьогодні законодавчих актів, спрямованих на недопущення дискримінації у сфері зайнятості (Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників» від 12.05.2022 № 2253-IX, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 № 2352-IX) сприятиме приведенню вітчизняного законодавства у відповідність до законодавства Європейського Союзу, практики Міжнародної організації праці та матиме позитивний вплив на ринкове середовище. Оскільки як показує досвід розвинутих країн, недопущення дискримінації сприяє не лише утвердженню демократичних принципів та поваги до прав людини, а й позитивно відображається на соціальних та економічних відносинах у суспільстві, дозволяє ефективніше використовувати людські ресурси, забезпечує стабільність.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.