Проведення конкурсу з визначення Програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів

Оголошення

про проведення конкурсу з визначення Програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Красноградської територіальної громади

         Красноградська міська рада  оголошує конкурс з визначення Програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

Проведення конкурсу передбачено постановами Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 №156 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів», від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами), а також Порядком  проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка затвердженого  рішенням сесії  від 16 березня 2021 року №253-04/VIII.

Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які будуть передбачені в бюджеті  Красноградської міської   територіальної громади для фінансової підтримки громадських організацій ветеранів (далі-бюджетні кошти).

Бюджетні кошти спрямовуються на фінансову підтримку громадських організацій ветеранів, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства, внесені до Реєстру громадських об’єднань, які отримали свій статус відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» і «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» (далі- громадські організації).

Мета конкурсу – залучення громадських організацій ветеранів до вирішення соціальних проблем, потреб військово-патріотичного виховання мешканців  Красноградської  територіальної громади.

Програми, що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:

відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників; проведення спортивно-реабілітаційних та оздоровчих заходів; проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики проєкту; проведення заходів військово-патріотичного виховання. Проекти, заходи можуть включати вищевказані види діяльності, але можуть не обмежуватися їх переліком.

Перелік видів діяльності громадської організації.

Основними напрямами діяльності Організації є:

 • Сприяння об’єднанню зусиль громади з органами місцевого самоврядування щодо захисту своїх прав і законних інтересів, розв’язання спільних для громад проблем.
 • Участь у конкурсах на отримання грантів, на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг.
 • Надання правової, соціальної, організаційної та іншої допомоги членам Організації в межах чинного законодавства України.
 • Клопотання про нагородження державними, відомчими та суспільними (недержавними) нагородами та іншими відзнаками членів Організації за значний особистий внесок в розвиток ветеранського руху.
 • Участь в організації національно-патріотичного виховання молоді в дусі відданості українському народу.
 • Проведення заходів щодо увічнення пам’яті та подвигів ветеранів війни та праці.
 • Здійснення героїко-патріотичної, просвітницької та учбово-методичної діяльністі, патріотичного і трудового виховання молоді на кращих традиціях старших поколінь, підтримання постійного зв’язку з військкоматами, участь у виховних заходах по підготовці допризовників та призовників до служби у Збройних Силах України;
 • Сприяння збереженню пам’ятників і меморіалів захисникам Вітчизни, видатним людям праці, науки, культури і спорту.
 • Сприяння формуванню в суспільстві гуманного відношення, загальносуспільної поваги до інвалідів та ветеранів.
 • Проведення культурних заходів, організація дозвілля ветеранів, заснування клубів за інтересами, гуртків художньої самодіяльності, тощо, сприяння їх ефективній роботі. Сприяння здійсненню благодійницьких заходів, акцій милосердя, створювати спеціальні фонди з метою поліпшення життєзабезпечення ветеранів, всіх громадян похилого віку.
 • Сприяння волонтерській діяльності.
 • Використання засобів масової інформації для проведення роз’яснювальної та пропагандистської роботи для досягнення мети діяльності Організації.
 • Сприяння поліпшенню медичного обслуговування та медикаментозного забезпечення ветеранів
 • Сприяння виявленню одиноких і непрацездатних громадян та проведенню обстежень їх соціально-побутових умов, визначенню потреби у матеріальній, соціально-побутовій та медичній допомозі
 • Сприяння створенню належних умов для підтримання здоров’я та активного довголіття ветеранів.
 • Сприяння організації соціального та інших видів обслуговування, зміцненню матеріально-технічної бази створених для цієї мети закладів.
 • Сприяння виконанню цільових програм соціального і правового захисту ветеранів війни, військової служби, ветеранів праці, пенсіонерів.
 • Оплата витрат на оренду приміщень, комунальні послуги, послуги зв’язку, обслуговування оргтехніки.
 • Оплата поштових та інформаційних послуг.
 • Придбання канцелярських та господарських товарів, квиткової продукції.
 • Здійснення заходів із відвідувань військових поховань.
 • Здійснювати іншу діяльність та вживати інші заходи, що не суперечать чинному законодавству України.

Конкурсна пропозиція повинна містити:

1) заяву про участь у конкурсі складену відповідно затвердженої форми із зазначенням найменування громадської організації та назви проєкту за підписом керівника, скріпленим  печаткою громадської організації

2) виписку з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) опис програми та кошторис витрат, необхідних для їх виконання (реалізації), відповідно затвердженої форми.           Опис програми повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми, інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми інші громадські організації, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

4) копію статуту (положення);

5) листи-підтвердження інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) проекту);

6) інформацію про діяльність громадської організації, зокрема досвід виконання (реалізації) програми протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадянської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення;

7) документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи ГО ветеранів;

8) інформацію про відсутність порушень вимог бюджетного законодавства протягом двох бюджетних періодів.

Не допускаються до участі в конкурсі громадські організації в разі, коли:

1) інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадську організацію, що міститься у відкритих державних реєстрах;

2)громадська організація відмовилася від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

3) громадська організація перебуває у стадії припинення;

4) громадська організація провадить свою статутну діяльність менше шести місяців до оголошення конкурсу;

5) конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі, з порушенням вимог конкурсу;

6) установлено факт порушення громадською організацією вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

7)заходи проекту, зазначені у конкурсній пропозиції, не орієнтовані на мешканців  Красноградської  територіальної громади;

8) передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;

9) громадська організація не зареєстрована у  Красноградські  територіальній громаді;

10) програма  не відповідає пріоритетам конкурсу.

Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

– реалізацію проектів, якщо їх фінансування передбачається за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, розпорядником яких є інший організатор конкурсу;

– оплату посередницьких послуг;

– придбання основних засобів – меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо;

– реалізацію проектів, метою яких є отримання прибутку;

– проект не забезпечує ефективного розв’язання актуальних проблем щодо соціального захисту ветеранів та не містять конкретних результативних показників виконання поставлених завдань.

До участі в конкурсі  може бути допущено  один проект, який поданий однією громадською організацією.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою. Конкурсні пропозиції надаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формах.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсних пропозицій, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою громадської організації, надані особисто (уповноваженою особою) керівником організації.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом  Красноградської  міської територіальної громади на 2023  рік.

 

Конкурсні пропозиції приймаються з 23 січня 2023 року до  21  лютого   2023 року: за адресою: м. Красноград, вулиця Бєльовська, 94.

е-mail:  кrasnograd.m-r@ukr.net