Оголошення про проведення конкурсу з визначення заходів, розроблених громадськими організаціями для реалізації яких надається фінансова підтримка з бюджету Красноградської міської територіальної громади

Красноградська міська рада оголошує конкурс з визначення заходів, розроблених громадськими організаціями для реалізації яких надається фінансова підтримка.

Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які будуть передбачені в бюджеті  Красноградської міської   територіальної громади для фінансової підтримки громадських організацій – переможців.

До конкурсу допускаються громадські організації, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства, внесені до Реєстру громадських об’єднань, які отримали свій статус відповідно до Законів України (далі – громадські організації).

Заходи, що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:

відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників;

проведення спортивно-реабілітаційних та оздоровчих заходів;

проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики проєкту;

проведення заходів військово-патріотичного виховання.

Заходи, можуть включати вищевказані види діяльності, але можуть не обмежуватися їх переліком.

Для участі в конкурсі подається конкурсна пропозиція, яка повинна містити:

1) заяву про участь у конкурсі складену відповідно затвердженої форми із зазначенням найменування громадської організації за підписом керівника, скріпленим  печаткою громадської організації;

2) свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації ;

3) довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

4) довідки про взяття на облік платника податків;

5) протоколу засідання вищого органу громадської організації про склад керівництва;

6) податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій;

7) балансу за попередній рік;

8) Заходи та кошторис витрат, необхідних для їх реалізації, відповідно затвердженої форми.

Не допускаються до участі в конкурсі громадські організації в разі, коли:

1) інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадську організацію, що міститься у відкритих державних реєстрах;

2)громадська організація відмовилася від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

3) громадська організація перебуває у стадії припинення;

4) громадська організація провадить свою статутну діяльність менше шести місяців до оголошення конкурсу;

5) конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі, з порушенням вимог конкурсу;

6) установлено факт порушення громадською організацією вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

7) заходи, зазначені у конкурсній пропозиції, не орієнтовані на мешканців  Красноградської  територіальної громади;

8) передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;

9) громадська організація не зареєстрована у  Красноградські  територіальній громаді;

10) заходи  не відповідають пріоритетам конкурсу.

 Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

– реалізацію заходів, якщо їх фінансування передбачається за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, розпорядником яких є інший організатор конкурсу;

– оплату посередницьких послуг;

– придбання основних засобів – меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо;

– реалізацію заходів, метою яких є отримання прибутку;

– заходи не забезпечуєють ефективного розв’язання актуальних проблем щодо соціального захисту ветеранів та не містять конкретних результативних показників виконання поставлених завдань.

До участі в конкурсі  може бути допущено  один конкурсний пакет, який поданий однією громадською організацією.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою. Конкурсні пропозиції надаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формах.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсних пропозицій, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою громадської організації, надані особисто (уповноваженою особою) керівником організації.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом  Красноградської  міської територіальної громади на 2023  рік.

Конкурсні пропозиції приймаються з 25 травня 2023 року до 24 червня 2023 року : за адресою: м. Красноград, вулиця Бєльовська, 94.

е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.