Включення до комісії представників громадськості

Відповідно до постанови № 381 від 21 квітня 2023 «Про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”» Красноградською міською радою було створено Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, відповідно до змін внесених постановою № 565 від 30 травня 2023 року до складу комісії входять представники громадськості.

Кандидати від громадськості можуть висуватися міжнародними та громадськими організаціями, а також фізичними особами, переважне право на включення до складу комісії мають особи, в яких більше одного року досвіду роботи у сфері будівництва, протидії корупції, внутрішнього аудиту чи моніторингу закупівель.
Заява про висунення кандидатури від громадськості подається до уповноваженого органу у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, та містить прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) кандидатури представника, а також такі відомості про заявника:
для міжнародної чи громадської організації:
– найменування;
– напрями діяльності;
– код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ (за наявності);
– місцезнаходження;
– контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);
для фізичної особи:
– реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) (за наявності);
– фактична адреса реєстрації/проживання;
– контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти).
Дані, зазначені у заяві, засвідчуються підписом фізичної особи/представника міжнародної чи громадської організації, що її подала.
Заяви приймають протягом п’яти робочих днів з дня розміщення оголошення (12.06.2023-16.06.2023) до Красноградської міської ради за адресою: вул. Бєльовська, 94, м. Красноград, або на адресу електронної пошти krasnograd.m-r@ukr.net.