На виконання вимог Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
(реєстраційний номер справи 202383111031)