07 серпня 2023 року

Повідомлення
про оприлюднення регуляторного акту – проекту рішення Красноградської міської ради
«Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території міста Краснограда
та населених пунктів Красноградської територіальної громади»

      З метою забезпечення дотримання законодавства України та врегулювання відносин між міською радою, суб’єктами господарювання та громадою міста в сфері утримання домашніх тварин в населених пунктах Красноградської міської ради відділом житлово-комунального господарства, благоустрою, економічного та інфраструктурного розвитку Красноградської міської ради розроблено проект регуляторного акту: «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території міста Краснограда та населених пунктів Красноградської територіальної громади».
      Правила утримання домашніх на території міста Краснограда та населених пунктів Красноградської територіальної громади є місцевим нормативно-правовим актом, вимоги якого відповідно до статті 144 Конституції України є обов’язковим для виконання на відповідній території органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими, юридичними та фізичними особами.
      Проект регуляторного акту, відповідний аналіз регуляторного впливу розміщені на офіційному сайті Красноградської міської ради.
      Зауваження і пропозиції до проекту рішення направляти в письмовій формі протягом одного місяця з дня оприлюднення зазначеного регуляторного акту на офіційному веб-сайті Красноградської міської ради, Харківської області в мережі інтернет: https://krasnograd-rada.gov.ua/, для узагальнення та представлення на розгляд чергової сесії міської ради.

 • Поштова адреса: 63304, вул. Бєльовська, 94, м. Красноград, Харківська область
 • Електронна пошта: krasnograd.m-r@ukr.net

ДОДАТКИ


21 квітня 2023 року

      Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради «Про забезпечення відносин у сфері оренди майна комунальної власності Красноградської територіальної громади».
      Цей регуляторний акт розроблений на виконання вимог Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна» та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 11 вересня 2003 року  1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.
      Зауваження та пропозиції приймаються розробником проекту регуляторного акту – відділом управління об’єктами комунальної власності міської ради у письмовому та/або електронному вигляді протягом місяця з дня оприлюднення (з 21 квітня 2023 року до 21 травня 2023 року включно):
 • Поштова адреса: 63304, вул. Бєльовська, 94, м. Красноград, Харківська область
 • Електронна пошта: krasnograd.m-r@ukr.net

ДОДАТКИ


30 квітня 2021 року

Оприлюднення проекту рішенняКрасноградськоїміської ради «Про затвердженняМетодики розрахунку орендної плати за комунальне майно Красноградської територіальної громади»

Красноградськаміська рада повідомляє, щорозробленийрегуляторний акт – проект рішенняКрасноградськоїміської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Красноградської територіальної громади».

Цейрегуляторний акт розробленийна виконаннявимог Закону Українивід 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна» та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону Українивід 11 вересня 2003 року № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308.

Проект рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Красноградської територіальної громади», спрямований на:

 • здійснення місцевого регулювання відносин, які виникають в процесі передачі в оренду об’єктів комунального майна Красноградської територіальної громади без проведення аукціону;
 • створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна комунальної власності Красноградської територіальної громади;
 • актуалізацію орендних ставок задля отримання комунального майна Красноградської територіальної громади в оренду без проведення аукціону;
 • створення сприятливих та оптимальних умов для орендарів, що мають право на отримання комунального майна Красноградської територіальної громади в оренду без проведення аукціону;
 • збільшення кількості суб’єктів господарювання, які залучатимуться до співпраці з органами місцевого самоврядування в сфері орендних правовідносин;
 • забезпечення якісного покращення комунального майна Красноградської територіальної громади за рахунок коштів орендаря;
 • наповнення місцевого бюджету коштами, що надходять за оренду комунального майна Красноградської територіальної громади;
 • збереження, модернізація, переоснащення та добудова об’єктів комунальної власності;
 • підтримання та подальший розвиток населених пунктів громади за рахунок коштів, що надходять від оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади.

 

Зауваження та пропозиції приймаються розробником проекту регуляторного акту – відділом управління об’єктами комунальної власності міської ради у письмовому та/або електронному вигляді протягом місяця з дня оприлюднення (з 01 травня 2021 року до 31 травня 2021 року включно):

 

На поштову адресу: 63304, вулиця Бєльовська,94, м.Красноград, Харківської області

На електронну адресу:  krasnograd.m-r@ukr.net

Додатки

16.04.2021 року

Повідомлення про оприлюднення проєкту рішення Красноградської міської ради «Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на території населених пунктів Красноградської міської територіальної громади» та аналізу регуляторного впливу

 1. Зміст проєкту:

Встановлення розмірів ставок місцевих податків і зборів із врахуванням вимог Податкового кодексу України. Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення міської ради підготовлено на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1151).

 1. Поштова та електронна адреса розробника проєкту:

2.1. поштова адреса: 63304, Харківська область, м. Красноград, вул. Бєльовська, 94, відділ соціально-економічного розвитку та інвестицій Красноградської міської ради, тел. 0574470203.

2.2. електронна адреса: krasnoqrad. m-r @ ukr.net

3.Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу:

Проєкт регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу буде оприлюднено 15 квітня  2021 року на офіційному сайті Красноградської міської ради, https://krasnograd-rada.gov.ua/

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання приймаються протягом 30 днів.

 1. Спосіб надання зауважень та пропозицій – письмово за адресою: 63304, Харківська область, м. Красноград, вул. Бєльовська, 94, Фінансове управління спільно з відділом соціально-економічного розвитку та інвестицій Красноградської міської ради, тел. 057447020

Додатки

 

24.03.2021 року

Рішення від 18 березня 2021 року №354 “Про розроблення проекту регуляторного акта “Положення про організацію сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарок на території Красноградської міської територіальної громади”

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Положення про організацію сезонної, святкової, виїзної (виносної) торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарок на території Красноградської міської ради»

Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проєкт рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Положення про організацію сезонної, святкової, виїзної (виносної) торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарок на території Красноградської міської ради».

Цей регуляторний акт розроблений на виконання вимог ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003 № 1160/IVта Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою КМУ від 11.03.2004р.№308, та визначає правові і організаційні засади реалізаціїпроекту рішення  Красноградської міської ради «Про затвердження Положення про організацію сезонної, святкової, виїзної (виносної) торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарок на території Красноградської міської ради».

Метою прийняття даного регуляторного акту є визначення єдиних умов та порядку погодження місць для здійснення сезонної, святкової, виїзної (виносної) торгівлі, для надання послуг у сфері  розваг та проведення ярмарок на території Красноградської міської ради, а також вимог до утримання таких місць, з метою врегулювання діяльності в даній сфері.

Проєкт даного рішення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003 № 1160/IVта Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою КМУ від 11.03.2004р.№308.

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська,94, м.Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail:krasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення  проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Проєкт рішення “Про затвердження Положення про організацію сезонної, святкової, виїзної (виносної) торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарок на території Красноградської міської ради”

Аналіз регуляторного впливу

 

03.04.2020 року

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Красноградської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік»

Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік».

Цей регуляторний акт розроблений на виконання вимог Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України, Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003 № 1160/ІУ, та Методики  проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308, та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення сесії міської ради „ Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік ”.

Метою прийняття даного регуляторного акту є встановлення на території Красноградської міської ради місцевих податків та зборів, їх ставок.

Проект даного рішення розроблено відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94, м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Додатки

01.04.2019 року

Рішення №2244 від 21 березня 2019 року “Про розроблення проекту регуляторного акта «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік»

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Красноградської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік»

Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік».

Цей регуляторний акт розроблений на виконання вимог Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України, Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003 № 1160/ІУ, та Методики  проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308, та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення сесії міської ради „ Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік ”.  Метою прийняття даного регуляторного акту є встановлення на території Красноградської міської ради місцевих податків та зборів, їх ставок.

Проект даного рішення розроблено відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94, м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Додатки

______________________________________________________________________________________________________________________

01.03.2019 року

Рішення №2185 від 21 лютого 2019 року “Про розроблення проекту регуляторного акта «Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах»

Повідомлення

про оприлюднення проекту рішення Красноградської міської ради  Про розроблення проекту регуляторного акту «Про затвердження Положення про конкурсний відбір  виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців  земельних торгів на конкурентних засадах»

Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт  проект рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір  виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців  земельних торгів на конкурентних засадах». Цей регуляторний акт розроблений на виконання вимог Земельного кодексу України, Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160/ІУ та Методики  проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Метою прийняття даного регуляторного акту є приведення норм Положення до вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94, м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня прилюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом, від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Додатки

________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

про оприлюднення проекту рішення Красноградської міської ради  Про розроблення проекту регуляторного акту «Про внесення змін до Положення про  порядок надання ритуальних послуг на території міста  Красноград»

Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт  проект рішення Красноградської міської ради Про розроблення проекту регуляторного акту «Про внесення змін до Положення про  порядок надання ритуальних послуг на території міста  Красноград». Цей регуляторний акт розроблений на виконання вимог Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про поховання та похоронну справу»,  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160/ІУ та Методики  проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення сесії міської ради «Про внесення змін до Положення про  порядок надання ритуальних послуг на території міста  Красноград» .

Метою прийняття даного регуляторного акту є приведення норм Положення до вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94, м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня прилюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом, від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Проект рішення Красноградської міської ради  Про розроблення проекту регуляторного акту «Про внесення змін до Положення про  порядок надання ритуальних послуг на території міста  Красноград»

________________________________________________________________________________________________

Повідомлення

про оприлюднення проекту рішення Красноградської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік».

Цей регуляторний акт розроблений на виконання вимог Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України, Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003 № 1160/ІУ, та Методики  проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308, та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення сесії міської ради „ Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік ”.  Метою прийняття даного регуляторного акту є встановлення на території Красноградської міської ради місцевих податків та зборів, їх ставок і порядку сплати.

Проект даного рішення розроблено відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94, м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік

 

_________________________________________________________________________________________________

Рішення №1433 від 30 січня 2018 року “Про розроблення проекту регуляторного акту «Про внесення змін до Положення про громадські слухання в місті Краснограді”

Повідомлення

про оприлюднення проекту рішення Красноградської міської ради «Про внесення змін до Положення про громадські слухання в місті Краснограді»

Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради «Про внесення змін до Положення про громадські слухання в місті Краснограді». Цей регуляторний акт розроблений на виконання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 № 1160/ІУ та Методики  проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення сесії міської ради „ Про внесення змін до Положення  про громадські слухання в місті Краснограді ”.

Метою внесення змін до Положення про громадські слухання в місті Красноград є надання членам територіальної громади міста Краснограда створення можливості брати участь у обговоренні проблем життєзабезпечення та розвитку територіальної громади шляхом подання електронних петицій.

Внесення змін до Положення про громадські слухання встановить чіткі вимоги щодо механізму участі членів територіальної громади у вирішенні важливих для міста питань та визначить особливості здійснення місцевого самоврядування на території Красноградської міської ради, шляхом подання петицій у електронній формі.

Проект даного рішення розроблено відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Статуту територіальної громади міста Краснограда.

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94, м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня прилюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Про внесення змін до Положення про громадські слухання в місті Краснограді

_____________________________________________________________________________________________________

Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації оприлюднює:

Проект рішення “Про затвердження Положення про надання платних послуг, Переліку платних послуг та Вартості платних послуг закладів культури Красноградського району, заснованих на комунальній формі власності”

Проект рішення “Про затвердження Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання та погодження розміру щомісячної батьківської плати за навчання в КЗ “Красноградська дитяча школа естетичного виховання”

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Красноградської районної ради

_____________________________________________________________________________________________________

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта – проекту рішення Красноградської міської ради «Про  внесення змін до Порядку надання права оренди майна спільної власності територіальних громад міста Краснограда, селищ Дослідне, Степове, Куми» надсилати на адресу Красноградської міської ради: 63304, Харківська обл., м.Красноград, вул. Бєльовська, 94, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net, тел. (05744) 7-32-07, 7-21-39.

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – проекту рішення Красноградської міської ради «Про внесення змін до Порядку надання права оренди майна спільної власності територіальних громад міста Краснограда, селищ Дослідне, Степове, Куми»

Проект рішення Красноградської міської ради “Про внесення змін до Порядку надання права оренди майна спільної власності територіальних громад міста Краснограда, селищ Дослідне, Степове, Куми”

Порядок надання права оренди майна спільної власності територіальних громад міста Краснограда, селищ Дослідне, Степове, Куми

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта Красноградської міської ради “Про затвердження Порядку надання права оренди майна спільної власності територіальної громади міста Краснограда, селищ Дослідне, Степове, Куми”

_________________________________________________________________________________________

Рішення №1101 від 26 липня 2017 року “Про врегулювання питання застосування регуляторних актів у сферах торгівлі, послуг, відпочинку та розваг на території Красноградської міської ради”

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту «Положення про виносну дрібнороздрібну торгівлю та надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території Красноградської міської ради»

Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт –проект рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Положення про виносну дрібнороздрібну торгівлю та надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території Красноградської міської ради».

Цей регуляторний акт розроблений на виконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про захист прав споживачів», постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006р. №833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996р. №369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі»,  Правил благоустрою території і забезпечення чистоти, порядку та дотримання тиші в м. Краснограді, від 27.03.2012року за № 883-VI.

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94, м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Про затвердження положення про виносну дрібнороздрібну торгівлю та надання послуг у сфері розваг

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту «Положення про порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на території м. Краснограда, селищ Дослідне Степове, Куми»

Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт –проект рішення Красноградської міської ради «Положення про порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на території м. Краснограда, селищ Дослідне Степове, Куми».

Цей регуляторний акт розроблений на виконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення на ринку споживчих товарів», постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.1994 № 313 «Про затвердження Правил побутового обслуговування населення», наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 № 219 «Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства», наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології  та  сертифікації  України  від 03.07.2003 № 172/702/332/108 та Правил благоустрою території і забезпечення чистоти, порядку та дотримання тиші в м. Краснограді, від 27.03.2012року за № 883-VI.

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94, м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Положення про порядок встановлення режиму роботи об‘єктів торгівлі, ресторанного господарства

_________________________________________________________________________________________

Рішення №972 від 25 травня 2017 року “Про розробку регуляторного акту Положення щодо визначення розміру орендної плати при укладанні договорів оренди землі в місті Краснограді”

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту «Про затвердження Положення щодо визначення розміру орендної плати при укладанні договорів оренди землі в м. Краснограді»

 Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Положення щодо визначення розміру орендної плати при укладанні договорів оренди землі в м. Краснограді».

Цей регуляторний акт розроблений на виконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», “Про оренду землі”, Податкового кодексу України з метою вдосконалення земельних відносин у сфері оренди землі на основі встановлення економічно обґрунтованих, справедливих, єдиних ставок орендної плати, диференціації ставок в залежності від функціонального призначення земельної ділянки та з метою ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у комунальній власності міста, отримання додаткових надходжень до бюджету від оренди землі, сприяння розвитку малого підприємництва та приведення у відповідність із нормами Закону України «Про оренду землі».

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94, м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Положення щодо визначення розміру орендної плати при укладанні договорів оренди землі в м. Краснограді

_________________________________________________________________________________________

Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2018 рік

________________________________________________________________________________________

Рішення №948 від 27 квітня 2017 року “Про розробку регуляторного акту Положення про розміщення зовнішньої реклами в місті Краснограді”

Повідомлення

про оприлюднення проекту рішення Красноградської міської ради «Про затвердження «Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Красноградської міської ради»

Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради «Про затвердження «Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Красноградської міської ради»

Цей регуляторний акт розроблений на виконання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 № 1160/ІУ та Методики  проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення сесії міської ради „Про порядок розміщення зовнішньої реклами у м. Кранограді”.

Проект спрямований на врегулювання порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території Красноградської міської ради, забезпечення ефективної реалізації плану розвитку території міста, ефективного  здійснення заходів з утримання та благоустрою території і використання земельних ділянок під об’єктами зовнішньої реклами,  естетичний вигляд міста і населених пунктів Красноградської міської ради.

Проект даного рішення розроблено відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» , «Про рекламу», ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» , створення сприятливих умов для розвитку інвестиційної діяльності,  упорядкування плати за право користування місцем розташування в залежності від  обраного місця розташування  та виду рекламного засобу, умов демонтажу ОЗР.

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94, м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня прилюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Красноградської міської ради

_________________________________________________________________________________________

Рішення №806 від 16 лютого 2017 року “Про розробку регуляторного акту про затвердження Положення про місцеві ініціативи в місті Краснограді”

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Положення «Про місцеві ініціативи в місті Краснограді»

Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Положення «Про місцеві ініціативи в місті Краснограді».

Проект спрямований на врегулювання прав членів територіальної громади на проведення громадських слухань, загальних зборів громадян, внесення місцевих ініціатив та встановлення порядку їх реалізації. Встановить чіткі вимоги по механізму участі членів територіальної громади у вирішення важливих питань та визначить особливості здійснення місцевого самоврядування на території Красноградської міської ради.

Проект даного рішення розроблено відповідно до закріплених норм, встановлених Конституцією України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94 м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Рішення Красноградської міської ради “Про місцеві ініціативи в місті Краснограді”

_________________________________________________________________________________________

Рішення №675 від 05.12.2016 року Про розробку регуляторного акту про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Положення «Про загальні збори громадян за місцем проживання»

Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради Про затвердження Положення «Про загальні збори громадян за місцем проживання в місті Краснограді»

Проект спрямований на врегулювання  прав членів територіальної громади на проведення громадських слухань, загальних зборів громадян, внесення місцевих ініціатив та встановлення порядку їх реалізації. Встановить чіткі вимоги по механізму участі членів територіальної громади у вирішення важливих питань та визначить особливості здійснення місцевого самоврядування на території Красноградської міської ради.

Проект даного рішення розроблено відповідно  закріплених норм, встановлених Конституцією України, Закону України «Про місцеве самоврядуванн в Україні».

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94 м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Рішення Красноградської міської ради “Про загальні збори”

_________________________________________________________________________________________

Рішення №648 від 03.11.2016 року “Про розробку регуляторного акту про затвердження рішення Про упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами на території міста Краснограда”

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Красноградської міської ради «Про упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами на території міста Краснограда»

   Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради «Про упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами на території міста Краснограда»

Проект спрямований на вирішення проблеми щодо упорядкування продажу пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів ліквідації скарг на порушення тиші в нічний час та зниження рівня злочинності в нічний час доби, зменшення скарг від керівників навчальних закладів щодо продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів їх учням на території міста Красноград.

Проект даного рішення розроблено відповідно  закріплених норм, встановлених Конституцією України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94 м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Рішення Красноградської міської ради “Про упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями,тютюновими виробами на території міста Краснограда”

_________________________________________________________________________________________

Рішення №647 від 03.11.2016 року “Про розробку регуляторного акту про затвердження Положення про порядок приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Красноград, селищ Дослідне, Степове, Куми”

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Положення про порядок приватизації об`єктів комунальної власності територіальної громади міста Красноград, селищ Дослідне, Степове, Куми»

   Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Положення про порядок приватизації об`єктів комунальної власності територіальної громади міста Красноград, селищ Дослідне, Степове, Куми».

Проект спрямований на досягнення чітко визначеної мети – удосконалення механізму вирішення питань, пов’язаних з приватизацією об’єктів комунальної власності.Проект даного рішення розроблено відповідно  закріплених норм, встановлених Конституцією України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94 м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Положення про порядок приватизації об`єктів комунальної власності територіальної громади міста Красноград, селищ Дослідне, Степове, Куми

_________________________________________________________________________________________

Рішення №581 від 06.10.2016 року “Про розробку регуляторного акту про затвердження Порядку визначення та відшкодування Красноградській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю”

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Красноградській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства»

   Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Порядоку визначення та відшкодування Красноградській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства».

Проект спрямований на посилення контролю за використанням земель, створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок тимчасового невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття, використання з порушенням земельного законодавства  у м. Красноград та їх відшкодування Красноградській міській раді.

Проект даного рішення розроблено відповідно  закріплених норм, встановлених Конституцією України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Податкового кодексу України.

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94 м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Рішення сесії міської ради VII скликання “Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Красноградській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства”

_________________________________________________________________________________________

Рішення №580 від 06.10.2016 року “Про розробку регуляторного акту про затвердження Положення про звітування Красноградського міського голови, виконавчих органів, постійних комісій та депутатів міської ради”

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Красноградської міської ради «Про звітування Красноградського міського голови, виконавчих органів, постійних комісій та депутатів Красноградської міської ради»

   Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради «Про звітування Красноградського  міського голови, виконавчих органів, постійних комісій та депутатів Красноградської міської ради»

Проект спрямований на  визначення порядку звітування міського голови, виконавчих органів, депутатських комісій та депутатів міської ради і здійснюється з метою інформування, оцінки їх роботи, надання пропозицій, доручень і рекомендацій для майбутньої діяльності.

Проект даного рішення розроблено відповідно  закріплених норм, встановлених Конституцією України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94 м. Красноград, Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акту: рішення Красноградської міської ради Про затвердження Положення «Про звітування Красноградського міського голови, виконавчих органів, постійних комісій та депутатів Красноградської міської ради»

Положення про звітування Красноградського міського голови, виконавчих органів, постійних комісій та депутатів міської ради

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта Красноградської міської ради Про затвердження Положення «Про звітування Красноградського міського голови, виконавчих органів, постійних комісій та депутатів Красноградської міської ради»

_________________________________________________________________________________________

Рішення № 522-VII від 17.08.2016 року “Про розробку регуляторного акту “Про затвердження Положення про громадські слухання в місті Красноград”

 Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Красноградської міської ради Про затвердження Положення «Про громадські слухання в м. Краснограді»

   Красноградська міська рада повідомляє, що розроблений регуляторний акт – проект рішення Красноградської міської ради Про затвердження Положення «Про громадські слухання в м. Краснограді».

Проект спрямований на врегулювання прав членів територіальної громади на проведення громадських слухань, загальних зборів громадян, внесення місцевих ініціатив та встановлення порядку їх реалізації. Встановить чіткі вимоги до механізму участі членів територіальної громади у вирішенні важливих питань та визначить особливості здійснення місцевого самоврядування на території Красноградської міської ради.

Проект даного рішення розроблено відповідно до закріплених норм, встановлених Конституцією України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 63304, вулиця Бєльовська, 94, м. Красноград Харківської області, Красноградська міська рада, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net

Зауваження і пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції подаються у письмовому вигляді від фізичних осіб за особистим підписом; від юридичних осіб – на фірмових бланках, (при наявності печатки) завірені печаткою.

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акту: рішення Красноградської міської ради “Про затвердження Положення “Про громадські слухання в місті Краснограді”

Положення про громадські слухання в місті Краснограді

Рішення сесії Красноградської міської ради “Про затвердження положення “Про громадські слухання в місті Краснограді”

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта Красноградської міської ради “Про затвердження Положення “Про громадські слухання в місті Краснограді”

 _________________________________________________________________________________________

 Рішення № 287-VII від 22.04.2016 року “Про розробку регуляторного акту “Положення про встановлення режиму роботи закладів торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства на території населених пунктів Красноградської міської ради” 

Аналіз регуляторного акту проекту рішення Красноградської міської ради “Про затвердження Положення про встановлення режиму роботи закладів торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства на території населених пунктів Красноградської міської ради”

_________________________________________________________________________________________

    Рішення № 288-VII від 22.04.2016 року “Про розробку регуляторного акту “Про затвердження Положення про звання Почесний громадянин міста Краснограда”

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Красноградської міської ради “Про затвердження Положення про звання “Почесний громадянин міста Краснограда”

_________________________________________________________________________________________

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта – проекту рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Порядку надання права оренди майна спільної власності територіальної громади міста Краснограда, селищ Дослідне, Степове, Куми» надсилати на адресу Красноградської міської ради: 63304, Харківська обл., м. Красноград, вул. Бєльовська, 94, е-mail: кrasnograd.m-r@ukr.net, тел. (05744) 7-32-07, 7-02-64.

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – проекту рішення Красноградської міської ради «Про затвердження Порядку надання права оренди майна спільної власності територіальної громади міста Краснограда,  селищ Дослідне, Степове, Куми»

Проект рішення Красноградської міської ради

Порядок надання права оренди майна спільної власності територіальної громади міста Краснограда, селищ  Дослідне, Степове, Куми

 Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта Красноградської міської ради “Про затвердження порядку надання права оренди майна спільної власності територіальної громади міста Кроаснограда, селищ Дослідне, Степове, куми”