На виконання Постанови від 16.12.2020 №1266.

Обґрунтування доцільності закупівлі. Для здійснення своїх обов’язків відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Красноградській міській раді необхідно забезпечити себе паливно-мастильними матеріалами з метою здійснення транспортування персоналу для виконання працівниками їхніх трудових функцій, а також відповідних матеріалів та обладнання, що можуть знадобитися у процесі виконання таких функцій.

Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої Замовником на основі фактичного використання паливно-мастильних матеріалів у попередньому році та обсягу фінансування.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Повідомляємо, що відповідно до даних про вартість 1 літру бензину, отриманих на сайті Міністерства фінансів (https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/a95/), станом на 21.05.2021р складає: А-92 — 28,23 грн; А-95 — 29,05 грн. Прогнозований індекс інфляції на 2021 рік – 7,3%. Красноградською міською радою проведено розрахунок середньої вартості бензину з врахуванням коливання ціни впродовж року, тому для проведення закупівель бензину на друге півріччя 2021 року визначено початкову ціну за 1л бензину в розмірі 29,00 грн. та обсяг використаного бензину, враховуючи потреби об’єднаної громади в обсязі А-92 — 5500л., А-95 — 1500л. на очікувану суму 203075,00грн.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики визначено відповідно до особливостей транспортних засобів, що обліковуються на балансі Замовника, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.

Бензин А-95, бензин А-92 повинен відповідати Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 (далі – Технічний регламент) та вимогам НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ УКРАЇНИ ДСТУ 7687:2015 БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови, розробленого з метою забезпечення впровадження та застосування Технічного регламенту.

Стандарти України: ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання, ДСТУ 7687:2015 БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови, ДСТУ 7688:2015 ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ЄВРО. Технічні умови визначають вимоги до маркування, пакування, транспортування і зберігання нафтопродуктів, а також до автомобільних бензинів та дизельного палива.

Технічним регламентом встановлена оцінка відповідності палив та визначено застосування процедури оцінки відповідності палив. За результатами проведення оцінки відповідності виробник або уповноважений представник складає декларацію про відповідність згідно з Технічним регламентом.

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати документ (документи), що підтверджує (підтверджують) якість кожного найменування товару, що пропонується учасником для постачання за договором про закупівлю: бензину А-95, бензину А-92, згідно з умовами тендерної документації: копію (копії) декларації (декларацій) про відповідність, оригінал чи копію сертифікату (сертифікатів) відповідності (у разі наявності), що є дійсним (дійсними) на дату розкриття тендерних пропозицій, зразок (зразки) копії паспорта якості на партію товару, що буде постачатися за договором про закупівлю, із зазначенням результатів випробувань, які підтверджують відповідність вимогам Технічного регламенту, ДСТУ 7687:2015, – відповідно, (екологічний клас безпеки Євро-5). Паспорт якості на кожний пропонований вид палива: бензин А-95, бензин А-92, повинен бути виданий виробником.

Учасник під час поставки партії товару для підтвердження його якості, повинен надати завірені копії належно оформленого паспорта якості, декларації про відповідність та сертифікату відповідності (за наявності).


На виконання Постанови КМУ від 16.12.2020 №1266 повідомляємо, що Красноградською міською радою оголошено спрощену закупівлю послуг пов’язаних з друком на 2021 рік на очікувану вартість 180000,00 грн з обсягом 33000 см. кв. (1 см.кв.-5, 45 грн). Очікувана вартість визначена в результаті проведення аналізу закупівель оприлюднених в електронній системі Прозоро.

За результатом проведеного електронного аукціону 18.01.2021 року укладено договір про надання послуг пов’язаних з друком на суму 178200,00 грн з ТОВ «Медіапростір «Вісті Красноградщини».

Для досягнення забезпечення інформування жителів Красноградської міської ради щодо актуальних подій, які відбуваються у громаді, донесення суспільно-важливої інформації, Красноградською міською радою визначено такі технічні та якісні вимоги для предмета закупівлі:

Періодичне видання (газета), що виходить під постійною назвою із періодичністю щотижня на підставі свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

Для надання послуг з висвітлення інформаційних матеріалів, які надає Замовник, в газеті Учасник надає документи, що підтверджують інформацію:

– розповсюдження на території Красноградської міської ради за передплатою, для підтвердження можливості задоволення потреб в інформації жителів саме Красноградської міської ради, надати підтвердження розповсюдження друкованого видання  за передплатою на 2021 рік не менше однієї тис. примірників;

– формат: А3;

– обсяг: не менше восьми сторінок;

– мова видання: українська;

– періодичність видання: щотижневе;

– тираж друкованого засобу масової інформації: не менше 2500 примірників.

___________________________________________________________________________

На виконання Постанови від 16.12.2020 №1266, повідомляємо що відповідно до даних про вартість 1 літру бензину, отриманих на сайті Міністерства фінансів станом на 22.12.2020р складає: А-92 – 23,90 грн; А-95 – 24,97 грн. Прогнозований індекс інфляції на 2021 рік – 7,3%. Красноградською міською радою проведено розрахунок середньої вартості бензину з врахуванням коливання ціни впродовж року, тому для проведення закупівель бензину на 2021 рік визначено початкову ціну за 1л бензину в розмірі 25,00 грн. та обсяг використаного бензину, враховуючи потреби об’єднаної громади в обсязі А-92 – 15000 л., А-95 – 3000 л. на очікувану суму 450000 грн.

Бензин А-95, бензин А-92 повинен відповідати Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 (далі – Технічний регламент) та вимогам НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ УКРАЇНИ ДСТУ 7687:2015 БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови, розробленого з метою забезпечення впровадження та застосування Технічного регламенту.

Стандарти України: ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання, ДСТУ 7687:2015 БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови, ДСТУ 7688:2015 ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ЄВРО. Технічні умови визначають вимоги до маркування, пакування, транспортування і зберігання нафтопродуктів, а також до автомобільних бензинів та дизельного палива.

Технічним регламентом встановлена оцінка відповідності палив та визначено застосування процедури оцінки відповідності палив. За результатами проведення оцінки відповідності виробник або уповноважений представник складає декларацію про відповідність згідно з Технічним регламентом.

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати документ (документи), що підтверджує (підтверджують) якість кожного найменування товару, що пропонується учасником для постачання за договором про закупівлю: бензину А-95, бензину А-92, згідно з умовами тендерної документації: копію (копії) декларації (декларацій) про відповідність, оригінал чи копію сертифікату (сертифікатів) відповідності (у разі наявності), що є дійсним (дійсними) на дату розкриття тендерних пропозицій, зразок (зразки) копії паспорта якості на партію товару, що буде постачатися за договором про закупівлю, із зазначенням результатів випробувань, які підтверджують відповідність вимогам Технічного регламенту, ДСТУ 7687:2015, – відповідно, (екологічний клас безпеки Євро-5). Паспорт якості на кожний пропонований вид палива: бензин А-95, бензин А-92, повинен бути виданий виробником.

Учасник під час поставки партії товару для підтвердження його якості, повинен надати завірені копії належно оформленого паспорта якості, декларації про відповідність та сертифікату відповідності (за наявності).

___________________________________________________________________________

На виконання Постанови КМУ від 16.12.2020 №1266 повідомляємо, що Красноградською міською радою оголошено спрощену закупівлю послуг пов’язаних з друком на 2021 рік на очікувану вартість 180000,00 грн з обсягом 33000 см. кв. (1 см.кв.-5, 45 грн). Очікувана вартість визначена в результаті проведення аналізу закупівель оприлюднених в електронній системі Прозоро.

За результатом проведеного електронного аукціону 18.01.2021 року укладено договір про надання послуг пов’язаних з друком на суму 178200,00 грн з ТОВ «Медіапростір «Вісті Красноградщини».

Для досягнення забезпечення інформування жителів Красноградської міської ради щодо актуальних подій, які відбуваються у громаді, донесення суспільно-важливої інформації, Красноградською міською радою визначено такі технічні та якісні вимоги для предмета закупівлі:

Періодичне видання (газета), що виходить під постійною назвою із періодичністю щотижня на підставі свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

Для надання послуг з висвітлення інформаційних матеріалів, які надає Замовник, в газеті Учасник надає документи, що підтверджують інформацію:

– розповсюдження на території Красноградської міської ради за передплатою, для підтвердження можливості задоволення потреб в інформації жителів саме Красноградської міської ради, надати підтвердження розповсюдження друкованого видання  за передплатою на 2021 рік не менше однієї тис. примірників;

– формат: А3;

– обсяг: не менше восьми сторінок;

– мова видання: українська;

– періодичність видання: щотижневе;

– тираж друкованого засобу масової інформації: не менше 2500 примірників.

 

_______________________________________________________________________________

 

На виконання Постанови від 16.12.2020 №1266 повідомляємо, що Красноградською міською радою проведено закупівлю послуг теплопостачання на 2021 рік на загальну суму 397773,92 грн (в тому числі ПДВ 66295,65 грн.). Договір укладено з Красноградським підприємством теплових мереж, яке відповідно до даних реєстру антимонопольного комітету, займає монопольне становище на ринку постачання теплової енергії в межах, що ним експлуатуються в Красноградському районі Харківської області з часткою 100%.

Рішенням №67-VIII від 18.12.2021 року Красноградської міської ради «Про затвердження Красноградському підприємству теплових мереж скоригованих тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії» встановлено тариф для бюджетних установ в розмірі 1834,27 грн без ПДВ.

Технічні та якісні характеристики наданих до послуг теплопостачання можна переглянути за посиланням https://www.nerc.gov.ua/?id=19518