ОГОЛОШЕННЯ З ВІДБОРУ ВИКОНАВЦІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ КРАСНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 29 квітня 2016 року

290420161  Красноградська міська рада оголошує конкурс с відбору виконавців земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності

Дані про земельні ділянки:

№ з/п Місце розташування земельної ділянки Площа земельної ділянки, га Цільове призначення (функціональне використання)
1  м. Красноград,

вул. Українська

 орієнтовною площею  5,2 га  за рахунок земель  промисловості
2  м. Красноград,

вул. Бєльовська

 орієнтовною площею  0,0100 га  за рахунок земель житлової  та громадської забудови

Умови конкурсу:

Переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів та фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат у відповідності до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

Підготовка лота до продажу включає:

1) розробку проектів відведення земельних ділянок;

2) отримання витягу з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

3) підготовку додатків до договору оренди земельної ділянки, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 № 220 «Про затвердження Типового договору оренди землі» (зі змінами), а саме виготовлення:

— плану або схеми земельної ділянки;

— кадастрового плану земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів, а також з описом суміжних землеволодінь (землекористувань);

— акта визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити інформацію (пропозицію) про вартість з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк (у календарних днях), а також згоду на фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах.

Фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, відповідно до частини 5 статті 136 Земельного кодексу України, здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів ;

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця );

— згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) ;

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;

— копія ліцензії;

— копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

— інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

5. Строк подання конкурсної документації: до 15-00 години 24 травня 2016 року.

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: м. Красноград, вул. Бєльовська ,94.

7. Інформація про проведення конкурсу: Конкурс відбудеться 30 травня 2016 року о 14-00 годині за адресою: м. Красноград, вул. Бєльовська, 94 (кабінет міського голови).

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: м. Красноград, вул. Бєльовська,94, телефон для довідок: 7-02-03,7-32-07.

Залишити відповідь