Красноградська районна філія ХОЦЗ інформує

Сьогодні в Україні гостро стоїть проблема легалізації трудових відносин та заробітної плати. На жаль, відносини між роботодавцями та найманими працівниками не завжди відповідають нормам законодавства. Часто працівники отримують офіційну зарплату меншу за мінімальну (або на рівні мінімальної), а решту зарплати – у «конверті». Таким чином роботодавці ухиляються від сплати податку. Не рідкість і випадки, коли працівники, узагалі, офіційно не оформлені на роботу.

Офіційно неоформлена на роботу людина ризикує залишитися без права на отримання соціальних виплат та пенсії. Таким чином, нелегальна зарплата не лише зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів, а й тягне за собою багато неприємностей і для самих працівників.  Треба чітко усвідомити, що згода отримувати зарплату «в конвертах» може зіграти з людьми злий жарт, позбавивши їх у майбутньому всіх соціальних гарантій. Ніхто не зможе краще змусити роботодавців чесно платити зароблені гроші, як самі працівники, які повинні просто не погоджуватися на роботу за невигідними для себе умовами.

За порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність передбачену ст. 265 КЗпП у таких розмірах:

  • 30   мінімальних   зарплат   за   кожного   працівника, за наступні порушення:

– фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору;

– оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час;

– виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску.

  • 10  мінімальних   зарплат   за   кожного   працівника за  недотримання   мінімальних    державних   гарантій   в оплаті праці (наприклад, за неоплату роботи в нічний час, роботу у вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці);
  • 3 мінімальні зарплати за такі види порушень:

– порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам,

– інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць,

– виплата їх не в повному обсязі.

  • 10  мінімальних   зарплат   за   кожного   працівника за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
  • 1 мінімальна зарплата за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вище.

А  ще   ця   стаття   передбачає  штраф  у  розмірі  3-х мінімальних зарплат за недопущення інспекторів з праці до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні. Якщо ж це була перевірка з питань виявлення неоформлених працівників або виплати зарплати «в конвертах», тобто, без сплати податків, —  то штраф буде ще більшим,   у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

Слід зайважити, що із збільшенням мінімальної заробітної плати зростатимуть і штрафи за порушення трудового законодавства.

Шановні роботодавці!

Не прирікайте своїх найманих працівників на мізерні соціальні гарантії у майбутньому! Чітко дотримуйтеся вимог законодавства про працю. Не чекайте проведення перевірки, своєчасно оформляйте найнятих робітників, виплачуйте і відображайте в звітності реальну зарплату. Пам’ятайте, ухилення від сплати податків в усіх проявах, у т.ч. шляхом використання нелегальної найманої праці тягне фінансову, адміністративну та карну відповідальність.

Шановні працівники!

Не позбавляйте себе соціальних благ, забезпечте собі старість, не сприяйте порушенням трудового законодавства. Пам’ятайте: легальна заробітна плата – запорука стабільної пенсії! Під загрозою стає не тільки гідне пенсійне забезпечення на старість, але й інші соціальні виплати.

Надходження обов’язкових платежів – податки і збори, що є суттєвою статтею доходу місцевого бюджету –  це  обов’язок та  добросовісність кожного громадянина. Через високий рівень тіньової зайнятості бюджет громади втрачає доходи, які можна  було б спрямувати на реалізацію програм соціально-економічного розвитку, покращення умов життєзабезпечення населених пунктів ОТГ.»

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.