Для отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО для покриття витрат на проживання, в тому числі на виплату житлово-комунальних послуг у Краснорадській міській територіальній громаді

Зареєструвати своє житло на сайті Прихисток https://prykhystok.gov.ua

До заяви власник житлового приміщення зобов’язаний надати:

  • документ про право власності на жиле приміщення в якому розміщуються внутрішньо переміщені особи;
  • паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків власника жилого приміщення;
  • паспорт громадянина України або свідотство про народження ВПО та реєстраційний номер облікових карток платників податків ВПО

Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких жиле приміщення надавалося для розміщення ВПО, з дня розміщення ВПО, але не раніше дати включення до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО інформації про розміщення ВПО у відповідному жилому приміщенні.

Компенсація здійснюється виключно у безготівковій формі, за умови відсутності заборгованості власника жилого приміщення за житлово-комунальні послуги.

Компенсація надається фізичним особам, які є власниками жилих приміщень приватного житлового фонду і безоплатно розміщували в цих приміщеннях ВПО, для перевірки безоплатності  у ОМС створені спеціальні комісії.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.