ДО УВАГИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ – СПОЖИВАЧІВ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

З метою належної та своєчасної підготовки теплових мереж, теплових
пунктів і місцевих систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання
(далі – ГВП) до роботи в опалювальний період 2022 – 2023 років,
попередження відмов у системах теплоспоживання під час проходження
опалювального періоду Держенергонагляд нагадує про необхідність виконання
заходів згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до
опалювального періоду (далі – ППТГдоОП), затверджених спільним наказом
Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житловокомунального господарства України від 10.12.2008р. № 620/378, а саме:
– затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних
заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або
господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з
призначенням відповідальних осіб за їх виконання;
– уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок
гідравлічного режиму (за необхідності);

– забезпечити відповідність розмірів встановлених розрахункових
лімітних звужувальних пристроїв, їх пломбування теплопостачальною
організацією;
– провести ремонтні та профілактичні роботи на тепловикористальних
установках, теплових мережах, системах теплоспоживання у необхідних
обсягах;
– провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у
теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплоспоживання;
– виконати гідравлічні випробування теплових мереж, систем опалення та
ГВП на щільність та міцність, провести їх промивку;
– виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи
контролю їх стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження
трубопроводів;
– відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на
трубопроводах теплових мереж;
– привести у справний технічний стан обладнання та засоби
вимірювальної техніки вузлів керування, розташованих у теплових пунктах;
– укомплектувати відповідні підрозділи обслуговуючим персоналом,
провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування
персоналу щодо ліквідації відмов у системах теплоспоживання;
– укомплектувати теплові пункти та робочі місця обслуговуючого
персоналу технічною документацією;
– провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в
опалювальний період за участю представників Держенергонагляду у
встановлені терміни згідно з вимогами розділу Х ППТГдоОП.

План основниx органiзацiйно-технiчних заходiв на 2022 piк
пo Красноградському підприємству теплових мереж

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.