Державні дотації власникам ВРХ

      Інформуємо, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 року № 918 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції», з метою забезпечення безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення рівня продовольчої безпеки та економічної стійкості України, з 1 вересня поточного року фермерські господарства та інші виробники сільськогосподарської продукції мають можливість отримати бюджетні кошти для провадження сільськогосподарської діяльності.

      Отримувач повинен мати у власності та/або користуванні від одного до ста двадцяти гектарів земель сільськогосподарського призначення (бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 3100 гривень на 1 гектар для одного отримувача) або мати у власності від трьох до ста голів великої рогатої худоби (корів), ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства (спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності надається на кожну корову, яка перебуває у власності отримувача, ідентифікована та зареєстрована відповідно до законодавства станом на дату подання заявки, у розмірі 5300 гривень на одну корову для одного отримувача).

      Заявка на отримання бюджетних коштів подається програмними засобами Державного аграрного реєстру з 1 вересня поточного року.

      Граничний строк подання заявки до Державного аграрного реєстру – 15 листопада поточного року.

      Для отримання бюджетних коштів необхідно зареєструватися за посиланням https://www.dar.gov.ua/ .

      Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.