Запрошуємо волонтерів до співпраці

Запрошуємо волонтерів до співпраці з Красноградським районним відділом філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області.

Одним з чинників, які здійснюють негативний вплив на розвиток нашого суспільства і держави – це злочинність. Це негативно впливає на безпеку людей, їх життєдіяльність, нормальні відносини в родинах та суспільстві, сталість моральних правил співжиття.

Для вирішення проблемних моментів та повернення до нормального законослухняного життя в суспільстві осіб, які вчинили правопорушення, в Україні у 2015 році створено систему пробації (Закон України «Про пробацію»).

Уповноважені органи пробації працюють з такими критеріями громадян, як:

 • обвинувачені, стосовно яких органом пробації готується досудова доповідь;
 • особи, засуджені до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт;
 • особи, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт;
 • особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням;
 • звільнені від відбування покарання вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до трьох років;
 • особи, які засуджені до покарання у виді обмеження волі, які направляються для відбування покарання до виправних центрів;
 • особи, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, стосовно яких вживаються заходи з підготовки їх до звільнення.

Але одним з головних чинників, які можуть забезпечити виконання повноваженими органами пробації покладених на них завдань і функцій, є налагодження тісної співпраці з громадянським суспільством, спільна робота у напрямі соціалізації правопорушника.

З цією метою законодавцем передбачена можливість залучення до виконання функцій, покладених на пробацію, волонтерів пробації.

Волонтерська діяльність, пов’язана з пробацією, здійснюється відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про пробацію».

Основним завданням волонтерів пробації є сприяння органу пробації у здійсненні нагляду за засудженими та проведення з ними соціально –виховної роботи. Волонтери пробації здійснюють свої повноваження під керівництвом персоналу органу пробації. Положення про організацію діяльності волонтерів пробації затверджуються центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику в сфері пробації.

Волонтером пробації може стати:

 • фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку;
 • студенти вишів;
 • фахівців державних органів та установ (центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служб у справах дітей, центрів зайнятості та ін.);
 • члени благодійних та громадських організацій;
 • члени релігійних організацій;
 • фізичні особи, які мають досвід волонтерської діяльності.

Виконання окремих завдань, поставлених перед уповноваженими органами з питань пробації, щодо волонтерської організації, пов’язаних із пробацією, здійснюється на добровільній та безоплатній основі.

До волонтерської діяльності, пов’язаної із пробацією, не залучаються:

 • особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;
 • особи, які раніше були виключені уповноваженим органом пробації зі складу волонтерів пробації через допущення дій і вчинків, які негативно вплинули на репутацію волонтера пробації, уповноваженого органу з питань пробації, порушили права суб’єктів пробації.

Волонтерська діяльність, пов’язана з пробацією, здійснюється волонтерами пробації за такими напрямами:

 • сприяння уповноваженим органом з питань пробації у здійснені наглядових заходів за місцем проживання, роботи та навчання суб’єктів пробації;
 • участь у складанні та реалізації виховної роботи із суб’єктами пробації;
 • участь у складанні та реалізації індивідуальних планів роботи із суб’єктами пробації;
 • участь у проведенні індивідуально – профілактичної роботи із суб’єктами пробації;
 • надання консультативної, психологічної та інших видів допомоги суб’єктам пробації;
 • сприяння у працевлаштуванні суб’єктів пробації, залучення їх до навчання, виховних заходів та соціально – корисної діяльності;
 • сприяння у реалізації пробаційних програм стосовно суб’єктів пробації, звільнених від відбування покарання з випробуванням;
 • участь у реалізації інших заходів, спрямованих на виправлення суб’єктів пробації та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

Діяльність волонтерів пробації, пов’язана із здійсненням наглядових заходів за дотриманням суб’єктами пробації обов’язків, визначених законом та покладених на них рішенням суду, передбачає участь:

 • перевірці суб’єктів пробації за місцем роботи або навчання;
 • перевірці виконання обов’язків, покладених рішенням суду на осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;
 • перевірці достовірності поважних причин, що обумовили неявку суб’єктів пробації до уповноваженого органу пробації в призначений строк;
 • заходах, пов’язаних із початковим розшуком суб’єктів пробації, місцезнаходження яких невідоме.

Для отримання більш детальної інформації пропонуємо звернутися за такими контактами:

63304, вул. Захисників України, 121, м. Красноград, Харківська область, тел. (095) 431-36-99 Красноградський районний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області.

Сподіваємось, що спільними зусиллями ми зможемо забезпечити максимальну безпеку суспільства.

 

Батюк Олена Олександрівна

Заступник начальника Красноградського районного відділу філії державної установи «Центр пробації» в Харківській області.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.