Можливості отримання послугпослуг з професійної одаптації

Інформація щодо можливості отримання  послуг з професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності» та навчання внутрішньо переміщених осіб задля сприяння їх зайнятості та підвищення рівня конкурентоспроможності на ринку праці.

МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

   Внаслідок ганебної збройної агресії проти України велика кількість наших громадян опинилася у важких життєвих обставинах та потребують соціальної, психологічної та професійної адаптації. Одним із шляхів досягнення соціальної єдності та зміцнення довіри у громадян є реалізація соціальних програм, що спрямовані на підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. З цією метою держава надає право на безкоштовне відновлення фахових знань, перепідготовку та підвищення кваліфікації низки категорій громадян, в тому числі – внутрішньо переміщених осіб. Наразі, успішно діють програми навчання за ваучерами Центру зайнятості та навчання за Програмою професійної адаптації. Міжгалузевий інститут післядипломної освіти  Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»  має багаторічний досвід роботи в сфері післядипломної освіти (освіти дорослих). Інститут є провайдером освітніх послуг Центру зайнятості, Національної агенції України з питань державної служби та ін.  Міжгалузевий інститут післядипломної освіти НТУ «ХПІ» має необхідні ресурси та спеціально розроблені освітні програми, що спрямовані на розвиток фахових компетенцій, необхідних на ринку праці. До навчальних планів включено питання психологічної адаптації, практичні поради щодо пошуку роботи, працевлаштування та закріплення на новому робочому місці. Всі  програми адаптовані для дистанційного синхронного формату, а заняття проходять у вечірній час.

Коротка довідка про Міжгалузевий інститут післядипломної освіти 

 Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти – створено у 1987 році – як вищий навчальний заклад післядипломної освіти для здійснення освітньої діяльності, спрямованої на реалізацію програм вищої освіти, забезпечення навчання, удосконалення освіти і професійної підготовки громадян шляхом поглиблення, розширення і відновлення їх професійних знань і умінь. Високий рівень вдалося досягти за рахунок застосування сучасних прогресивних методик у навчанні, постійного удосконалення науковопедагогічного складу інституту, відновлення навчальних матеріалів, розвитку матеріальної бази закладу, а також використання в навчальному процесі сучасних програмно-апаратних засобів. Інститут в співробітництві з Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» утворює навчально-науковий комплекс «Післядипломна освіта». Інститут плідно працює з підприємствами та державними організаціями. Так з 1995 року МІПО НТУ «ХПІ» співпрацює з Харківським, Полтавським і Донецьким обласними центрами зайнятості за державними програмами перепідготовки безробітних.  За цей час за направленням державної служби зайнятості в інституті пройшли навчання понад 18 560 осіб, з яких отримали другу вищу освіту 265 осіб. У 2006-2007 роках МІПО НТУ «ХПІ» брав участь у проекті TACIS: «Розвиток системи професійного навчання на робочому місці». З 2006 р. інститут бере участь у програмі ОБСЄ «Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям Збройних Сил України», а з 2009 р. у програмі НАТО «Партнерство заради миру» з перепідготовки військовослужбовців звільнених у запас зі Збройних Сил України. За цією програмою в інституті  пройшли навчання за курсами: «Комп’ютерні системи та мережі» – 425 слухача,  «Комунікаційні та інформаційні технології» – 295 слухачів, «Менеджмент організацій» – 331 слухачів, «Менеджмент та ділове адміністрування» – 88 слухачів, «Маркетинг товарів та послуг» – 138 слухачів. З 2013 р. інститут реалізує програму навчання фахівців згідно постанові Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 за ваучерами для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці. За цією програмою в інституті підвищили кваліфікацію з курсів: «Комп’ютерні системи та мережі» – 210 слухачів, «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» – 13 слухачів, «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» – 13 слухачів.

Інститут виконує замовлення низки виробничих підприємств та закладів освіти всіх рівнів з підвищення кваліфікації за напрямами «Фінанси», «ІТтехнології» та «Інжиніринг».  Ми маємо позитивний досвід професійної та психологічної адаптації учасників антитерористичної операції, психологічної підтримки здобувачів вищої освіти, які навчаються за програмами Крим-Україна та Донбас-Україна, та протягом 35 років здійснюємо навчання, підвищення кваліфікації і перепідготовку фахівців за 45 спеціальностями !

Основна інформація про категорії громадян, які можуть отримати ваучер для навчання за Програмою Центрів зайнятості 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці», мають право на безкоштовне навчання за ваучером Центру зайнятості наступні категорії громадян:

  • внутрішньопереміщеним особам працездатноговіку за відсутності підходящої роботи;  • особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку;  • особам, звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;  • особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та за умови звернення протягом трьох років з дня звільнення; • особам, стосовно яких згідно із Законом України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей” встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення. Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Основна інформація про категорії громадян, які можуть отримати ваучер для навчання за Програмою соціальної та професійної адаптації 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 432 «Про затвердження Порядку та умов забезпечення соціальної та професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності»:

Професійна адаптація – заходи, спрямовані на відновлення та вдосконалення професійних навичок і умінь шляхом професійного навчання, надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг із зазначених питань, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. Дія Порядку та умов поширюється на осіб, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності. На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування дія цього Порядку та умов поширюється також на військовослужбовців (резервісти, військовозобов’язані, добровольці Сил територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, співробітників Служби судової охорони, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, та членів їх сімей. Професійна адаптація організовується і здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Україна, 61024, Харків, вул. Пушкінська 79/1, к.216,  МІПО НТУ “ХПІ”,  тел.:+38 (098) 588-12-86; +38 (066) 519-47-47 E-mail: mipo@khpi.edu.ua              http://www.mipk.kharkiv.edu/         

ПРИВАТНИЙ  ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ    

      УНІВЕРСИТЕТ імені  ПИЛИПА ОРЛИКА»

   До Міністерства у справах ветеранів України надійшло звернення від приватного вищого навчального закладу «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» щодо підвищення рівня освіти без відриву від військової служби та/або робочого місця для військовослужбовців, зокрема ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів, Захисників та Захисниць України в рамках програми освітнього та кадрового розвитку таких осіб, що передбачає спеціальну знижку вартості навчання (рекламний листок додається).  Для ветеранів війни та діючих військовослужбовців (у тому числі для службовців МВС, Нацполіції, ДСНС, ТРО та ДФТГ) та для членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів, Захисників та Захисниць України пропонується пільгова знижка вартості навчання на 30% – 50%  за двадцятьма спеціальностями різних освітніх рівнів. Форма навчання дистанційна. За результатами навчання учасники отримають диплом державного зразка.            Також, Уманський національний університет садівництва в рамках укладеної Угоди про співпрацю та взаємодію надає послуги з професійної адаптації шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації ветеранам війни та діючим військовослужбовцям (у тому числі для службовців МВС, Нацполіції, ДСНС, ТРО та ДФТГ) та для членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів, Захисників та Захисниць України за пріоритетними спеціальностями для відновлення економіки країни, зокрема у агропромисловому комплексі й можливості розвитку ветеранських фермерських господарств (рекламний листок додається).  Разом з тим,  впроваджено пілотний проект щодо утворення Центрів ветеранського розвитку на базі закладів вищої освіти, зокрема у м. Львів (Львівський національний університет імені Івана Франка);  м. Вінниця (Вінницький національний технічний університет); м. Дніпро (Університет митної справи та фінансів).

            Шановні ветерани війни та члени їх сімей, члени сімей загиблих     

            (померлих)  ветеранів, Захисників та Захисниць України!

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика пропонує унікальну нагоду поновитись на навчання та одержати бажану освіту без відриву від військової служби та/або робочого місця для військовослужбовців, зокрема ветеранів війни та членів їх сімей в рамках програми освітнього та кадрового розвитку. Форма навчання: дистанційна. Строк подання заяви: до 01 березня 2023 року – для ветеранів війни та діючих військовослужбовців (у тому числі для службовців МВС, Нацполіції, ДСНС, ТРО та ДФТГ); до 01 квітня 2023 року – для членів сімей ветеранів війни та діючих військовослужбовців (у тому числі для службовців МВС, Нацполіції, ДСНС, ТРО та ДФТГ) та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів, Захисників та Захисниць України. Пільгова пропозиція передбачає спеціальну знижку вартості навчання: 50 % – для ветеранів війни та діючих військовослужбовців (у тому числі для службовців Національної поліції України, ДСНС, ТРО та ДФТГ) та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів, Захисників та Захисниць України; 30 % – для членів сімей ветеранів війни та діючих військовослужбовців (у тому числі для службовців МВС, Нацполіції, ДСНС, ТРО та ДФТГ). Хто має право на пільгову пропозицію: особи, що мають диплом молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра) та бажають отримати рівень бакалавра; особи, що мають диплом спеціаліста та бажають здобути ступінь магістра; особи, що мають рівень спеціаліста, магістра та бажають отримати рівень доктора PhD; особи, які мають рівень освіти 9 або 11 класів. Програму поновлення на навчання розраховано для осіб, які навчались в технікумах, коледжах або університетах (незалежно від року навчання та спеціальності), мають академічну довідку про навчання, – та не змогли вчасно закінчити навчальний заклад. Такі особи можуть продовжити навчання на рівні фахового молодшого бакалавра або бакалавра, залежно від рівня, на якому вони навчались. А також, вищезазначені особи мають можливість вступити на неформальний курс бажаної спеціальності, прослухати курс необхідних навчальних дисциплін, здати іспити, а влітку, в межах вступної кампанії, вступити на скорочений (на півроку) курс для завершення навчання за обраною спеціальністю. Крім того, особи, у яких рівень освіти 9 або 11 класів, мають можливість вступити на неформальний курс бажаної спеціальності для здобуття освіти за рівнем фаховий молодший бакалавр на моделі поєднання програм формальної та неформальної освіти, що дозволить на півроку скоротити навчання. Вступ на програму можливий до 01 квітня 2023 року. Навчання з вказаних програм здійснюється за наступними спеціальностями: Фармація, промислова фармація (фаховий молодший бакалавр, бакалавр, магістр); Медсестринство (фаховий молодший бакалавр, бакалавр); Право (фаховий молодший бакалавр, бакалавр, магістр); Транспортні технології (автомобільний транспорт) (бакалавр); Комп’ютерна інженерія (фаховий молодший бакалавр, бакалавр, магістр); Технології медичної діагностики та лікування (бакалавр); Журналістика (фаховий молодший бакалавр, бакалавр); Психологія (бакалавр, магістр); Готельно-ресторанна справа (фаховий молодший бакалавр, бакалавр, магістр); Фізична терапія, ерготерапія (бакалавр, магістр); Геодезія та землеустрій (фаховий молодший бакалавр, бакалавр); Дошкільна освіта (бакалавр);

Фінанси, банківська справа та страхування (фаховий молодший бакалавр, бакалавр, магістр);

Початкова освіта (бакалавр);

Облік та оподаткування (фаховий молодший бакалавр);

Туризм (бакалавр, магістр);

Маркетинг (фаховий молодший бакалавр); Громадське здоров’я (магістр); Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (фаховий молодший бакалавр); Менеджмент (магістр).

За результатами навчання учасники отримають диплом державного зразка.

Інформація для зв’язку з координаторами програми: м. Миколаїв, вул. Котельна, 2; Контактні телефони: 050-394-72-87 (viber, telegram), 050-198-58-93 (viber), 098-565-76-57 Чат бот: https://t.me/MKUVstup_bot Сайт: mku.edu.ua Електронна пошта: mku.osvita@gmail.com, Instagram, Facebook, TikTok: mkuim.pilipaorluka, mkuim.pilipaorluka Telegram: МКУ ІМ. ПИЛИПА ОРЛИКА YouTube: МКУ ім. Пилипа Орлика

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.