ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ БУДУТЬ ЗАЛУЧЕНІ ДО ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Об’єкт оцінки: земельна ділянка житлової та громадської забудови за адресою: вул. Захисників України, 73-А, м. Красноград, площею 0,0389 га, кадастровий номер 6323310100:04:001:0169, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно КВЦПЗ – 03.07).

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості земельної ділянки з метою відчуження шляхом продажу.

Замовник робіт з оцінки об’єкта – Красноградська міська рада.

Строк виконання робіт – не більше ніж десять календарних днів після дати укладення договору  на виконання робіт.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до вимог Закону України «Про оцінку земель», Закону України “Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні”, а також інших нормативно-правових актів та норм і правил, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу II Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності прийнятого рішенням сесії Красноградської міської ради від 21.07.2021 року № 1009 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» (далі-Положення), а саме:

Вимогами до учасників конкурсу передбачено наявність:

– складеної відповідно до цього Положення конкурсної документації, яку надано у визначений в інформації про проведення конкурсу строк;

– відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими відповідно до Закону України «Про оцінку земель»  для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок ;

– переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

– переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

– досвіду суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання робіт з оцінки подібного майна (досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням (за потреби проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок)).

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до Ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) і складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

підтвердних документів.

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

До підтвердних документів поданих на конкурс, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 2 Положення);

інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки), яка має подаватися за формою, наведеною в додатку 3 Положення;

інформація про претендента (додаток 4 Положення);

Інформація про претендента містить:

наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності та (або) відповідного документа, передбаченого статтею 6 Закону України «Про оцінку земель»;

інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки): кваліфікація, стаж роботи, тощо;

інформація про досвід суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання робіт з оцінки подібного майна (земельних ділянок).

 

Пропозицію щодо ціни надання послуг з оцінки; підтвердні документи має засвідчити підписом керівник суб’єкта оціночної діяльності.

Конкурсну документацію та конкурсну пропозицію слід подавати разом із супровідним листом до Красноградської міської ради в робочі дні з 8-00 до 17-00

Кінцевий термін подання конкурсної документації «24» липня 2023 року.

Конкурс відбудеться «28» липня 2023 року о 10:00 в приміщенні Красноградської міської ради за адресою: 63304, Харківська область, м. Красноград, вул. Бєльовська, 94.

За довідками звертатись за адресою: Харківська область, м. Красноград, вул. Бєльовська, 94, за телефоном 057 44 7 02 03.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.