Начальник відділу

Турова Антоніна Іванівна

Педагогічний стаж

45 років, працює начальником відділу освіти з 14.07.2010

Стаж роботи на посаді начальника відділу освіти

13 років

Звання Відмінник освіти України

Адреса: М. Красноград, Харківська область, вулиця Соборна, 77, 6330

Контакти: (05744)70263 начальник відділу освіти;   (05744)70328 приймальня  відділу освіти

Електронна адреса: krasnogradrvo@ukr.net

Графік роботи: 8.00 – 17.00  (Перерва : 12.00-12.45)

Особистого прийом громадян: Понеділок, 14.00-16.00 год

Завдання, обов’язки та повноваження начальника відділу освіти Красноградської міської ради Харківської області

Начальник відділу освіти Красноградської міської ради призначається на посаду та звільняється з посади міським головою згідно з законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

Підпорядковується під час виконання посадових обов’язків безпосередньо міському голові.

Здійснює керівництво відділом освіти в межах делегованих йому повноважень, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та координує їх роботу.

Забезпечує виконання поставлених перед відділом освіти завдань щодо реалізації державної політики у сфері освіти.

Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання відділу освіти, підпорядкованих закладів та установ освіти. Затверджує кошториси витрат закладів та установ освіти.

Планує роботу відділу освіти та аналізує стан її виконання; в межах наданих повноважень вносить  пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу освіти та підпорядкованих закладів освіти.

Призначає на посади та звільняє з посад працівників відділу освіти в установленому законодавством порядку. Визначає розподіл обов’язків та ступінь відповідальності працівників відділу освіти, затверджує посадові інструкції працівників.

Подає на затвердження міському голові проєкт кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу освіти.

Приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення працівників відділу освіти та педагогічних працівників підпорядкованих закладів освіти, а також притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників закладів освіти та працівників відділу освіти.

Забезпечує підвищення кваліфікації та професійного рівня працівників, дотримання трудової і виконавської дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Здійснює особистий прийом громадян із питань, віднесених до компетенції відділу освіти, вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг, а також підготовку за результатами їх розгляду проєктів відповідей.

Співпрацює з відповідними органами виконавчої влади при виконанні покладених на відділ освіти завдань.

Кадровий склад відділу освіти:

Головний спеціаліст відділу освіти Манучарян Галина Вадимівна

Спеціаліст першої категорії відділу освіти Голуб Юлія Сергіївна