ДОРОШЕНКО Сергій Васильович

Графік осоистого прийому громадян: Вівторок з 09-00 до 12-00 год

Контактний телефон: (05744) 70264

Обов’язки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

статті 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

статті 30.  Повноваження в галузі житлово-комунального господарства,  побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку;

статті 31. Повноваження у галузі будівництва;

статті 33. Повноваження у сфері охорони навколишнього природного середовища;

статті 38.  Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

Підпорядкований міському голові, першому заступнику міського голови, та у разі їх відсутності виконує обов’язки, визначені відповідним розпорядженням.

Безпосередньо відповідає за організацію здійснення власних повноважень та делегованих повноважень органів виконавчої влади у сферах житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку; будівництва; охорони навколишнього природного середовища; архітектури та містобудування;

Бере участь у підготовці Програми соціально-економічного розвитку міста, міських програм, організації їх виконання, подання звітів про хід і результати виконання цих програм з питань, які входять до його компетенції;

Вирішує питання капітального будівництва, реалізації процесів розвитку реформування житлового, комунального та шляхового господарства, формує та реалізує регіональну стратегію розвитку транспорту та зв’язку, розглядає звернення громадян з цих питань;

Організовує виконання законів, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради, облдержадміністрації, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань житлового фонду, комунального господарства, житлових питань, екології, охорони природного середовища;

Координує:

– питання транспорту, енергетики, що перебувають у комунальній власності міста, контроль та організацію транспортного обслуговування населення та зв’язку;

– організацію роботи підприємств житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, з питань забезпечення об’єктів будівництва, житлово-комунального господарства, населення газом, водою, будівельними матеріалами, якісне надання населенню житлово-комунальних послуг;

– стан пасажирських перевезень на міських  та міжміських маршрутах;

– роботу з озеленення, охорони зелених насаджень і водойм;

– діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів;

– роботу підприємств, що належать до комунальної власності, та здійснює контроль за їх роботою, своєчасним надходженням податків і зборів, своєчасними розрахунками по заробітній платі, координує і вирішує питання, пов’язані з забезпеченням стабільної роботи житлово-комунальних підприємств;

– діяльність підприємств: Красноградського комбінату комунальних підприємств, Красноградського житлового ремонтно – експлуатаційного управління, Красноградського КП «Водоканал», Красноградського підприємства теплових мереж;

Залучає на договірних засадах підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста, координує цю роботу в межах повноважень, наданих законодавством;

Організує:

– розгляд та вирішення питань створення місцевих ринків. Здійснює контроль за дотриманням встановлених правил торгівлі. Організовує ярмарки, сприяє розвитку всіх форм торгівлі;

– роботу по погодженню з власниками зручного для населення режиму роботи, розташованих підприємств громади у сфері торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування;

– роботу по укладенню контрактів з керівниками підприємств комунальної власності;

– роботу по підготовці пропозицій до проектів соціального та економічного розвитку міста з питань, які відносяться до його компетенції;

– роботу по благоустрою міста, залученню на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення;

– виконання заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені;

– роботу по забезпеченню розвитку інфраструктури міста;

Здійснює відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування;

Попередньо погоджує графіки руху, маршрутну мережу міського пасажирського транспорту;

Сприяє розробці та реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток територіальної громади;

Забезпечує:

– вжиття у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, пожеж, інших надзвичайних подій необхідних заходів по забезпеченню державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, організацій, установ, врятування життя людей, збереження матеріальних цінностей;

– здійснення заходів до запобігання епізоотій, пов’язаних з тваринним світом та їх ліквідації;

– контроль за розрахунками між споживачами та постачальниками енергоносіїв (у т.ч. природний газ) та комунальних послуг, розробку нових форм і методів господарювання в системі комунального господарства;

– залучення на договірних засадах коштів підприємств та організацій на розвиток житлового, комунального та шляхового господарства;

– взаємодію з територіальними підприємствами газового господарства, зв’язку, транспорту та енергозабезпечення;

– здійснення в установленому порядку контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій, зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об’єктів;

– підготовку і подання на затвердження міської ради відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;

Реалізує на території Красноградської міської ради політику щодо енергозбереження та ефективного використання енергоносіїв, дотримання лімітів та їх використання;

Відповідає за організацію обліку громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності;

Приймає участь у підготовці Програми соціально-економічного розвитку міста, міських програм, організації їх виконання, подання звітів про хід і результати виконання цих програм з питань, які входять до його компетенції;

Сприяє зниженню затрат, розвитку мережі малих підприємств та підприємництва в підвідомчих галузях комунальної сфери;

Організує роботу по вирішенню питань у галузі будівництва, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо:

– підготовки та надання на затвердження міських містобудівних програм,

– генерального плану забудови міста, забезпечення проведення його експертизи, іншої містобудівної документації;

– визначення території, вибір і надання землі для містобудівних потреб;

– вирішення, згідно законодавства, суперечок з питань містобудування;

– здійснення контролю за проведенням заходів, передбачених документацією по землевпорядкуванню;

  Здійснює:

– контроль за виконанням громадських робіт громадянами, що відбувають кримінальне покарання та на яких судом накладено адміністративне стягнення;

– контроль за виконанням громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру громадянами, що направлені центром зайнятості;

Сприяє вирішенню питань енергозбереження в підвідомчих підприємствах та установах;

Бере участь у розробці програм соціально-економічного розвитку, міських програм з питань житлово-комунального господарства,  благоустрою, транспорту, зв’язку, готує пропозиції до міського бюджету у межах своєї компетенції;

Здійснює підготовку проектів нормативних-правових актів з питань організації житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту, зв’язку;

Вирішує питання організації та здійснює контроль за обслуговуванням населення підприємствами і установами житлово-комунального господарства, забезпечення стабільної роботи, ремонту та утримання мереж тепло- та водозабезпечення;

Контролює проведення робіт по благоустрою, ремонту доріг;

Вирішує питання санітарного стану, охорони навколишнього середовища, збирання та транспортування побутових відходів, захоронення трупів тварин на території міської ради;

Здійснює контроль за виконанням заходів по утримання зони відпочинку в належному упорядкованому та санітарному стані;

Контролює роботу по утриманню в належному санітарно-екологічному  стані місць, відведених для розміщення твердих побутових відходів;

Проводить роботу по створенню органів самоорганізації населення, товариств співвласників будинків тощо;

Попередньо розглядає плани використання природних ресурсів місцевого значення та пропозиції щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, вносить у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозиції з цих питань;

Узагальнює та аналізує інформацію з питань виконання міських заходів реалізації програм енергозбереження;

Проводить роботу з питань реалізації проектів, технологій, спрямованих на здійснення енерго- та ресурсозберігаючих заходів на підприємствах, в установах та організаціях міста, незалежно від форм власності;

Бере участь у розробці проектів програм соціально-економічного розвитку;

Керує роботою відділу житлово-комунального господарства,  благоустрою, економічного та інфраструктурного розвитку міської ради;

Працює у комісіях утворених при виконавчому комітеті міської ради, за напрямками роботи, визначеними даним розпорядженням.

Здійснює взаємодію з постійними комісіями міської ради;

Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.